Lucija Matković

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije. Od 2003. g.radi na poslovima nabave. 2006. godine radi u Beču kao Tehnology Lead buyer za A1 telekom, nakon toga 2011 prelazi u bankarski sektor, poduzeće Procurement services HR
d.o.o. na mjesto International sourcera te organizira nabavu za određene kategorije na području Istočne Europe od Češke Republike do Rumunjske.

Opširnije: Lucija Matković

Boris Vulić

Boris Vulić završio je Ekonomski fakultet u Zagrebu. Iskustvo u rukovođenju te izgradnji i organizaciji prodajne mreže stječe u vlastitoj te renomiranim firmama: AWT-u, Family Frostu i FINI. Vodi prodajne i marketinške kampanje za robu široke potrošnje te B2B i elektronske poslovne usluge. Kao voditelj prodaje organizira i vodi treninge osobne prodaje koji uključuju pregovaračke, prezentacijske i komunikacijske vještine, širenja na nova tržišta, izgradnju distributivne mreže te povećanja tržišnog udjela.

Opširnije: Boris Vulić

Ivana Cunjak Mataković

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer računovodstvo. Radno iskustvo u reviziji stekla je unutar revizorskog društva Zgombić i partneri d.o.o., Nexia revizija d.o.o. te Grant Thorton revizija d.o.o. Godine 2011. godine magistrirala je na Poslijediplomskom sveučilišnom stručnom studiju Revizija iz područja kvantitativnih metoda na temu „Primjena statističko-analitičkih pokazatelja u analizi financijskih izvještaja“.

Opširnije: Ivana Cunjak Mataković

Lidija Pozaić Frketić

Završila MBA na Erasmuss University u Rotterdamu, a trenutno završava doktorat na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Lidija je članica uprave u Svjetskoj organizaciji izviđačkog pokreta (WOSM) zadužena za vanjske poslove, a od 2004 do 2007 bila je predsjednik europske regije.

Dugogodišnji rad na području međunarodne i rad s ljudima iz gotovo svih svjetskih kultura i nacija, ekonomskih, političkih i religijskih grupacija pomogla su joj da stekne izvrsne organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine te vještine pregovaranja i prezentiranja dokazane na najvišim instancama kao što su Europski Parlament i Svjetska Banka te kroz suradnju s brojnim članovima Parlamenata, veleposlanicima i predsjednicima niza zemalja.

 

mr. sc. Josip Kereta

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer „Računovodstvo i poslovne financije“. Na istom fakultetu postaje magistar znanosti 2002. na smjeru „Financije poduzeća“. Tema magistarskog rada „Upravljanje rizicima u hrvatskim poduzećima realnog sektora“. Ima certifikate za Voditelja izrade i provedbe projekta financiranih iz EU fondova, Posrednika i Zastupnika u osiguranju, Ovlaštenog revizora.

Opširnije: mr. sc. Josip Kereta

Adrijana Strnad

Diplomu za coaching stekla je u Londonu na Coach U (www.coachinc.com) programima za korporativni coaching, gdje je završila i postdiplomsko obrazovanje iz područja primjene coachinga u organizacijskom okruženju. Aktivna je članica ICF-a i suradnik nekoliko međunarodnih mreža trenera i savjetnika za organizacijski razvoj.Kao dipl. ing industrijske elektronike, završila je postdiplomski studij poslovnog upravljanja (DSM) pri FER-u u Zagrebu, kao i veći broj međunarodnih programa za razvoj i usavršavanje menadžmenta, te osobni i organizacijski razvoj.

Opširnije: Adrijana Strnad

Ana Leko

Ana Leko magistrirala je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu - smjer računovodstvo i revizija. Trenutno radi u međunarodnoj kompaniji Mazars kao voditeljica tima i zadužena je za pitanja transfernih cijena i poreza na dohodak. Do sada je u praksi izradila više od 50 studija za razne profile društava (od proizvodnje, preko uslužnih društava, distributera, društava iz sektora turizma, javnih poduzeća..)

Opširnije: Ana Leko

David Gaal

HR Manager koji je iskustvo stekao na poslovima vezanima uz razvoj obrazovanja i ljudskih potencijala u Hrvatskoj obrtničkoj komori, Sunčanom Hvaru te Nestléu. Trenutno na poziciji HR Business Partnera u poduzeću Nestlé Adriatic.

Opširnije: David Gaal

Darko Šepić, CMgr FCMI, MCIPS, SPSM3

Diplomirao Vanjsku trgovinu na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, gdje je završio i Poslijediplomski specijalistički studij Marketing menadžment. Od 2000. g. radi u bankarstvu, gdje vodi projekt Outsourcinga nabave. Deset godina upravlja tvrtkom Procurement Services HR d.o.o. za usluge nabave na području Jugoistočne Europe, dok od 2016 godine obnaša funkciju člana Uprave Procurement Services GmbH, AT, gdje preko matične tvrtke u Austriji organizira nabavu na području Istočne Europe od Češke Republike do Rumunjske.

Opširnije: Darko Šepić, CMgr FCMI, MCIPS, SPSM3

Danijela Capan

Završila fakultet psihologije u Zagrebu. Ima više od 10 godina radnog iskustva na podrčju HR-a.

Svoje radno iskustvo počela je stjecati kao Voditelj kadrovskih poslova u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNet gdje je bila zadužena za osmišljavanje i implementaciju različitih inicijativa vezanih uz regrutaciju i selekciju kadrova, obrazovanje i razvoj zaposlenika, praćenje i procjenjivanje radne uspješnosti, internu komunikaciju i sl. Osim toga, sudjelovala je u različitim projektima vezanim uz primjenu informacijsko komunikacijske tehnologije na području obrazovanja.

Opširnije: Danijela Capan

dr. sc. Aljoša Šestanović, CFA

Rođen je 30. 09. 1971. godine u Splitu. Diplomirao je 1996. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Titulu magistra znanosti stekao je 2002. godine, a doktorirao 2012. godine u grani financija. Imatelj je CFA certifikata, koji se prema Financial Times-u i Bloomberg Businessweek-u smatra zlatnim standardom za financijske praktičare. Član je CFA Institute iz SAD-a. Ima preko 15 godina radnog iskustva na području financija u različitim savjetničkim i financijskim institucijama. Ima položen ispit za ovlaštenog investicijskog savjetnika i ovlaštenog brokera. Sudski je vještak za financije i računovodstvo. Aktivno je sudjelovao i u radnim tijelima HANFE kao jedan od predstavnika investicijskih društava u radnim tijelima prilikom implementacije novog Zakona o tržištu kapitala usklađenog s EU MiFID direktivom.

Opširnije: dr. sc. Aljoša Šestanović, CFA

Branimir Blajić

Na Hotelijerskom fakultetu u Opatiji diplomirao je na studiju Hotelijerstva 2002. godine. Na istom Fakultetu  upisao je poslijediplomski studij Menadžment u suvremenom hotelijerstvu, te  je isti završio 2010. godine te je obranom magistarske radnje pod nazivom “Optimizacija hotelskih procesa rada i ljudskih potencijala” stekao znanstveni stupanj magistra ekonomski znanosti.

Opširnije: Branimir Blajić

Luciano Santini MBA

Na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani 2010. godine je završio međunarodnih MBA studij sa specijalizacijom u marketingu te stječe zvanje margistar ekonomije.

Nakon trogodišnjeg rada u konzultantskoj kući Ernst&Young, početkom 2014. godine je pokrenuo marketinšku agenciju Santini Media. Od osnivanja agencije, vodio je i sudjelovao na preko stotinu uspješnih projekata iz područja digitalnog marketinga te razvoja web stranica i web aplikacija.

Opširnije: Luciano Santini MBA

Vlatka Pieters

Vlatka Pieters diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom profesionalne karijere kontinuirano se usavršava u različitim segmentima ljudskih potencijala. Posjeduje višegodišnje iskustvo u području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala u internacionalnim kompanijama. Trenutno radi na poziciji direktora ljudskih potencijala u Oglasnik grupaciji. Ima bogato iskustvo uvođenja i unapređivanja HR procesa i sustava, selekcije zaposlenika, razvoja organizacije te upravljanja promjenama. Članica je HR centra – udruge profesionalaca u ljudskim potencijalima.

​ 

mr.sc.Tomislav Ivezić

Na Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu završio je poslijediplomski studij Organizacije i menadžmenta te stječe zvanje magistra znanosti.
Dugi niz godina radio je kao poslovni savjetnik, trener te coach specijaliziran za planiranje, pripremu i provedbu edukacijskih projekata, seminara i radionica s područja vođenja, prodaje, timskog rada, komunikacije, stres menadžmenta i organizacije zaposlenika. Svojim radom pridonio je strateškom razvoju mnogobrojnih tvrtki, rastu i razvoju potencijala zaposlenih te postizanju rezultata u prodaji.

Opširnije: mr.sc.Tomislav Ivezić

Mia Galić

Diplomirani psiholog s višegodišnjim iskustvom u ljudskim potencijalima. Trenutno zaposlena na poziciji People Development Manager u kompaniji Nestlé Adriatic.

Tijekom svog razvojnog puta prošla je područja profesionalna selekcije, sudjelovanje u projektu implementacije SAP-a, HR Business Partner rolu. Trenutno pokriva područje razvoja ljudi unutar kojeg se bavi procjenom radnog učinka, planiranjem osobnog i profesionalnog razvoja, identificiranjem i razvojem talenata te definiranjem planova nasljeđivanja.​​ 

Tihana Miletić, mag.oec.

Završila preddiplomski i diplomski studij ekonomije u Zagrebu. Stekla certifikat Ovlašteni računovođa pri udruzi Hrvatski računovođa, te pohađala edukaciju za stjecanje zvanja Ovlašteni revizor pri Hrvatskoj revizorskoj komori. Dugogodišnje iskustvo stjecala je u revizorskom uredu na poslovima revizije godišnjih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja malih i srednje velikih poduzetnika te revizije neprofitnih organizacija te statističkih izvješća kao i davanje poreznih savjeta u sklopu ugovorenih angažmana.

Opširnije: Tihana Miletić, mag.oec.

Darko Sambol

Darko Sambol - stručnjak za razvoj osobne izvrsnosti i upravljanje ljudskim resursima krozindividualni i grupni coaching. Educiran iz kognitivno - bihevioralne psihoterapije, grupne analize te je licencirani NLP Coach i NLPMaster u edukaciji.

Opširnije: Darko Sambol

Damir Pavičić

Diplomirao 2000 g. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenog studija zapošljava se u odvjetničkom uredu Pero Lozica, a potom na Općinskom sudu u Ivanić Gradu gdje je kao pripravnik radio na svim vrstama parničnih, ovršnih, zemljišnoknjižnih i izvanparničnih postupaka.

Opširnije: Damir Pavičić

Domagoj Troha

Diplomirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Član je Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije te Hrvatskog šumarskog društva.

Od 2001. godine zaposlen u Hrvatskim šumama d.o.o. gdje provodi mnogobrojne projekte prvenstveno uzgajanja i zaštite šumskih ekosustava. U Službi za strateški razvoj i upravljanje organizacijskim promjenama u Hrvatskim šumama d.o.o. na mjestu višeg stručnog suradnika radi kao voditelj projektnog tima EU projekata.

Opširnije: Domagoj Troha

Marija Šinković Bečić

Diplomirala 2004. g. na Ekonomskom fakultetu, završila Fakultet Političkih znanosti u Zagrebu , a 2015 i magistrirala na temu Marketing posebnih područja. Nakon završene pedagoško-psihološke naobrazbe na Učiteljskom fakultetu upisuje Institut za Waldorfsku pedagogiju te dobiva prvi stupanj-zvanja Waldorfski pedagog, a trenutno završava i edukaciju u Grazu za stručni program usavršavanja Montessori pedagogije- Montessori pedagog.

Opširnije: Marija Šinković Bečić

Nikolina Jandrić

Nikolina Jandrić, Mr.sc je PMP certificirani voditelj projekata implementacije informatičkih poslovnih rješenja u tvrtke. Vođenjem projekata bavi se više od 10 godina. Diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, inženjerski profil, smjer Matematička statistika i informatika. Profesionalnu karijeru započela je u tvrtki T-HT a nastavila u privatnoj tvrtki KING-ICT. Od 01.04.2015 je zaposlena u tvrtki Pliva Hrvatska d.o.o. Svoja znanja, vještine i sposobnosti vođenja projekata koje je gradila kroz rad u multinacionalnoj tvrtki, kasnije je upotrijebila u konzultantskom radu u privatnom sektoru.

Opširnije: Nikolina Jandrić

Petra Grabušić

Diplomirala 2001. g. na Fakultetu za hotelski i turistički menadžment u Opatiji. Dodatno se obrazovala u području HR menadžmenta na poslovnoj akademiji u Zagrebu te stekla pedagoško-psihološku i andragošku izobrazbu. Kontinuirano je uključena u različite oblike učenja i usavršavanja postojećih vještina ali i stjecanja novih. Educira se i usavršava u području HR management-a i leadership-a  i na međunarodnoj razini što joj omogućuje korištenje suvremenih alata na području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala, a što uključuje organiziranje i vođenje procesa selekcije, upravljanja radnim učinkom, razvoja i implementacije sustava interne komunikacije te drugih procesa.

Opširnije: Petra Grabušić

Mira Mileusnić Škrtić

Mira Mileusnić Škrtić diplomirala je na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu (smjer informacijsko i programsko inženjerstvo), te pohađa doktorski studij na istom fakultetu. Predavačica je kolegija Upravljanje projektima na Veleučilištu VERN i u Državnoj školi za javnu upravu. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova.

Opširnije: Mira Mileusnić Škrtić

Dunja Fuchs Brajković mr. sc.

Završila Filozofski fakultet u Zagrebu 1995. godine i stekla zvanje diplomirani kroatist; te 2002 magistrirala na istom studiju. Karijeru je započela u Hanfi, a nakon toga prelazi u Sektor komunikacija i marketinga kao voditeljica odjela u Financijskoj agenciji. Trenutno radi na mjestu više specijalista. Zadužena je, između ostalog, za izradu strategijskih planova, te komunikacijskih strategija.

Članica je povjerenstva za nabavu roba i usluga – javna nadmetanja i nadmetanja po pozivu, te sudjeluje u izradi tehničke specifikacije za javna nadmetanja nabave usluga organiziranja događaja, tiska, zakup oglasnog prostora i kreativnih rješenja. Redovito sudjeluje na edukacijama i seminarima iz područja nabave, marketinga i prodaje.

Karolina Horvatinčić

Karolina Horvatinčić diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te je završila studij MBA Poslovne škole IEDC u Bledu.Doktorski studij pohađa na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.

U Institutu za razvoj i međunarodne odnose IRMO radi kao stručni suradnik u znanosti od 2012. godine u „Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj“kao ekspert za lokalni i regionalni razvoj. Voditelj je domaćih projekata i projekata financiranih iz fondova EU-a. Istraživački interesi su u domeni obrazovnih potreba za lokalni i regionalni razvoj. Poslovna iskustva stjecala je u Sveučilišnom računskom centru Srce, Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNet i King ICT-u, te je radila je na projektima Incremedie, DanishManagementa, Prirodoslovne škole Karlovac i dr.

Opširnije: Karolina Horvatinčić

mr.sc. Srebrenka Pečenjak

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu, a magistrirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Više godina radila na poslovima investicija, financija i računovodstva.

Bila je viša savjetnica za porez na dobit, a trenutno je načelnica odjela za nadzor velikih poreznih obveznika u Ministarstvu financija – Porezne uprave Područni ured Zagreb.

Opširnije: mr.sc. Srebrenka Pečenjak

Saša Stanković

Saša Stanković zaposlen je kao Digital Media Manager u tvrtki FOREO. U toj ulozi zadužen je za zakup digitalnih medija za brend LELO.

Saša ima više od 9 godina agencijskog iskustva na različitim pozicijama: media planer, account manager i voditelj projekata. Radio je s mnogim međunarodnim i lokalnim klijentima. Stručnjak je u digitlanom oglašavanju i posjeduje GAIQ (Google Analytics Individual Qualification) i Google AdWords (search and display) certifikate.

Opširnije: Saša Stanković

Irena Jurjević

Irena Jurjević voditeljica je centra za osobni i profesionalni razvoj „Centar uspjeha“. U sklopu centra radi individualno i partnersko psihološko savjetovanje, tematske radionice i

grupe za građane te poslovne treninge. Surađuje s brojnim tvrtkama i edukacijskim centrima, drži predavanja i radionice kao gost predavač na zagrebačkom sveučilištu, poslovnim konferencijama kako u Zagrebu tako i u drugim gradovima Hrvatske. Piše za poslovne časopise i portale kao što su „Poslovni savjetnik“, „Poduzetnik“ i „Women in Adria“. Pridruženi je član Društva Gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske.

Opširnije: Irena Jurjević

Gorana Sandrić

Nakon završenog fakulteta hotelskog menadžmenta i kraćih poslova u financijama, počela je karijeru u ljudskim potencijalima. Ima više od 10 godina iskustva u ljudskim potencijalima u internacionalnoj firmi, i član je Management tima Holcim Hrvatska, odgovorna za cjelokupno funkcioniranje sustava ljudskih potencijala na svim lokacijama Holcima u Hrvatskoj. U suradnji sa Holcim Srbijom, inicirala, osmislila i provela edukaciju srednjeg menadžmenta za obje kompanije. Ima iskustvo u vođenju internacionalnog projekta implementiranja sustava nagrađivanja za menadžment. Trenutno osim svakodnevnih aktivnosti u kompaniji, radi na korporativnom projektu Strateško planiranje razvoja zaposlenika.

Opširnije: Gorana Sandrić

Mr.sc. Davor Špac, dipl. oec.

Rođen 7.2.1978. u Puli gdje je na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr.Mijo Mirković“ diplomirao na smjeru Financije 2000. godine. Na istome fakultetu 2003. godine upisuje znanstveni poslijediplomski studij smjer Poduzetništvo koji uspješno završava 2006. godine braneći temu „Kontroling: potpora managementu pri poslovnom odlučivanju – razvojni trendovi u Hrvatskoj“ (nagrađen od strane Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika je kao najbolji magistarski rad u 2006 godini iz područja Revizije) .

Opširnije: Mr.sc. Davor Špac, dipl. oec.

Danijel Lastrić

Tijekom višegodišnjeg rada u svim procesima upravljanja i razvoja ljudskih resursa, u konzultantskoj, operativnoj i strateškoj domeni različitih industrijskih grana stekao široko iskustvo u strukturnom i procesnom dizajnu i razvoju organizacije, kreiranju i upravljanju sustavima plaća, nagrađivanja i upravljanja učinkom, profesionalnoj selekciji, modeliranju kompetencijskih sustava, kao i planiranju, organizaciji i provedbi edukacijskih aktivnosti.

Opširnije: Danijel Lastrić

Zorica Brečić

Ovlašteni je računovođa, interni revizor i porezni specijalist te uspješno sudjeluje na projektima uvođenja menadžerskog računovodstva i kontrolinga povezujući teorijska znanja, praksu i specifičnosti pojedinog poslovnog sustava. Diplomirala je 1998. na Fakultetu za hotelski i turistički menadžment u Opatiji, Sveučilište u Rijeci, na istom 2008. godine uspješno završava poslijediplomski znanstveni studij Total Quality Managemet, obradom i obranom magistarskog rada „Interni obračun i računovodstveno izvješćivanje menadžmenta u avio-kompaniji“. Sustavno se usavršava u području računovodstva, financija i kontrolinga.

Opširnije: Zorica Brečić

Aco Momčilović

Rođen 1980. U Zagrebu. Nakon završenog studija psihologije, upisuje EMBA na CotrguliBusinessSchool, koji završava 2010. Godine. Nakon toga završava i NLPLeadership Akademiju. Prošao je cijeli niz stručnih seminara iz područja Ljudskih resursa, u zemlji i inostranstvu. Nakon prvoga posla u Ledu, 4 godine radi u L'OrealAdria na poziciji HR Specijalista. 

Bavio se psihološkom procjenom kandidata i primjenom testova ličnosti i inteligencije.  Iskustvo rada u internacionalnoj firmi mu je omogučilo daljnji razvoj u smjeru selekcije i edukacije zaposlenika, kao i vođenje posebnih projekata vezanih uz CompanyBranding. Uveo je u Hrvatsku poslovne igre svjetske klase, koje su kreirane od strane L'Oreala – ESTRAT, Brandstorm i REVEAL. Također se bavio i programima integracije zaposlenika u firmu.

Opširnije: Aco Momčilović

Dea Olup

Od 2006. radi kao I.M.C. kao direktorica marketinga u Privrednom vjesniku i zadužena je za pozicioniranje, promociju i prodaju 55 godine starog branda kroz istraživanja, kreativne i marketinške strategije, budžetiranje, media planiranje, produkciju, oglašavanje, praćenje medija i ostale marketinške aktivnosti. Studirala je španjolski i ruski jezik na Filozofskom fakultetu, te novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti. U medijima radi od godine 1988., kao novinar, voditelj, urednik, zamjenik glavnog urednika na gradskim i nacionalnim radio postajama – Radio Sljeme, Hrvatski radio, Obiteljski radio, Radio Croatia.

Opširnije: Dea Olup

Ana Petrović

Završila fakultet psihologije u Zagrebu, te ima 14 godina iskustva u području HR-a u internacionalnim tvrtkama.  Trenutno radi kao voditelj ljudskih potencijala u softverskoj kompaniji Five gdje radi na razvoju tvrtke iz perspektive HR-a. Usmjerena je na građenje timova i kulture tvrtke, s posebnim naglaskom na inicijative kojima se osigurava razvoj svakog pojedinca u dinamičnoj okolini IT startupa.

Opširnije: Ana Petrović

Olinka Pavić Perović

Olinka Pavić Perović, dipl, oec Završava znanstveni poslijediplomski studij Teorija i politika marketinga na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Karijeru je započela kao art direktor RVG; producent radio spota nagrađenog 1997.Radi kao stalni suradnik poslovnog mjesečnika Poslovni savjetnik. Autorica je stučnih publikacija – Privredni vjesnik, Zvono, Marketing UP, Epoha, Lider. Danas upravlja službom marketinga, prodaje i promocije na Narodnom radiju, odgovorna je za ukupne prihode radija, pozicioniranje i vođenje branda.

Opširnije: Olinka Pavić Perović

Kristijan Tole

Kristijan Tole je rođen 2. veljače 1975. g. u Stuttgartu. Osnovno i srednje obrazovanje je završio u Rijeci, a 1999. godine diplomirao na ekonomskom fakultetu u Rijeci sa temom iz poslovnih financija.

Poslije fakulteta pokreće svoju tvrtku Connecto d.o.o. gdje je zadužen za financije i računovodstvo. 2003 prelazi u revizorsku kuću KPMG na mjesto revizora. Tijekom rada u KPMG-u prolazi kroz brojne interne treninge, te završava školovanje za profesionalnog računovođu Velike Britanije po ACCA licenci (the Association of Chartered Certified Accountants). Također je stekao zvanje hrvatskog ovlaštenog revizora.

Opširnije: Kristijan Tole

Alen Gojčeta

Autor je desetak objavljenih članaka na temu CRM-a te tehnologija i marketinških strategija koje ga podržavaju. Alen Gojčeta svojim je konzultantskim aktivnostima izravno sudjelovao u stvaranju rješenja specifičnih korisničkih problema u vodećim tvrtkama financijske, osigurateljske i telekomunikacijske industrije. Autor je desetak objavljenih članaka na temu CRM-a te tehnologija i marketinških strategija koje ga podržavaju. Aktivan je predavač na konferencijama, poslijediplomskim studijima te stručnim edukacijskim programima. Titulu magistra znanosti, stekao je radom na temu segmentacijskih modela u CRM-u.

Opširnije: Alen Gojčeta

Ana Mulović

Diplomirala i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni poslijediplomski studij Poslovnog upravljanja, MBA obranila iz područja Upravljanja markama. Suautorica Leksikona marketinga, prvog izdanja takve vrste u Hrvatskoj. Doktorandica Sveučilišnog interdisiplinarnog poslijediplomskog  doktorskog studija Komunikologija, Doktorska škola Društveno-humanističkih znanosti, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. 

Opširnije: Ana Mulović

Dragan Kopecki

Završio je poslijediplomski znanstveni studij „Poduzetništvo“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Svoje bogato radno iskustvo iz područja prodaje i osiguranja stekao je radeći u Croatia osiguranju, Grawe osiguranju i vodeći privatna poduzeća. Vlasnik je poduzeća za zastupanje u osiguranju „Gravis“ i za poslovno savjetovanje „Sinergia“.

Predavač je na nekoliko poslovnih škola i na veleučilištu Vern. U osiguravajućim društvima dokazao se kao voditelj timova s odgovornošću u zastupanju u svim vrstama osiguranja, upravljanju novim proizvodima osiguranja i kreiranju novih načina prodaje. Aktivno sudjeluje u maratonima gdje je postigao niz iznimnih rezultata.

Boris Belak

Copywriter i kreativni direktor, radio u više domaćih internacionalnih oglašivačkih agencija (BBDO, Saatchi & Saatchi…), trenutno je u Studiju Nexus / dio Real Grupe.

Opširnije: Boris Belak

Kristijan Parać

se već od ranih dječačkih dana počinje baviti kompjuterima, programima i mogućnostima njihove primjene u praksi. Svoje putovanje je započeo 1980. godine sa jednim od kompjutera iz serije Texas Instruments, zatim preko ZX Spectrum-a, Commodore 64 i 128, Schneider-a itd. i nastavio sve do današnjih dana. Kako je kroz izobrazbu u srednjoj školi svladao i nekad popularne programske jezike DOS, Basic, Pascal, Fortran i Cobol, danas mu ta znanja i iskustva koriste i pomažu u svakodnevnoj komunikaciji sa programerima kako bi im puno brže i lakše objasni svoje zamisli i ideje.

Opširnije: Kristijan Parać

Jasmin Ibrahimović

Jasmin Ibrahimović je ekonomist poduzetništva s bogatim međunardnim radnim iskustvom na području prodaje i menadžmenta. Član je rukovodećeg tijela robne kuće IKEA zadužen za prodaju. Također se bavi samostalnim radom kao poslovni trener i voditelj je programa za voditelja prodaje, marketinga i ureda pri Institutu za menadžment. Radio je u multinacionalnoj kompaniji, Tahitian Noni International, sada Morinda, koja posluje u više od 70 država širom svijeta. Od 2005. do 2011. preko voditelja za marketing i komunikacije prešao je na funkciju područnog voditelja prodaje da bi postao Country manager za Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju i Crnu Goru.

Opširnije: Jasmin Ibrahimović

Kristijan Matijašević

Nakon završene srednje škole u SAD-u, upisuje Ekonomski fakultet u Zagrebu gdje je i diplomirao, a nekoliko godina kasnije i magistrirao na znanstvenom poslijediplomskom studiju iz područja marketinga. Radno iskustvo stjecao je u međunarodnim marketinškim agencijama McCann Erickson i BBDO. Surađivao je s najvećim domaćim i međunarodnim klijentima u zemlji i inozemstvu: Vipnet, The Coca-Cola Company, Nestle, Boots Healthcare, Lufthansa, Petrol, Splitska banka, i dr.

Opširnije: Kristijan Matijašević

Goran Dobrojević

Goran Dobrojević je rođen 6. veljače 1972. g. u Rijeci. Osnovno i srednje obrazovanje je završio u Rijeci, a 1996. godine diplomirao iz područja poslovnih financija. 1995. godine, stekao je licencu ovlaštenog brokera nakon edukacije i polaganja ispita u organizaciji Zagrebačke burze, Tržišta novca Zagreb i Hrvatskog udruženja brokera. Od 1995. g. radi kao vanjski suradnik riječkog lista Burza te Radio Rijeke na području tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj. Od 1997. godine radi u brokerskoj kući FIMA na radnom mjestu brokera, tijekom 1998. na poslovima analitičara, a 1999. na poslovima portfolio managera.

Opširnije: Goran Dobrojević

Branimir Valentić

Diplomirani inženjer elektrotehnike koji je dugogodišnje iskustvo u IT-u stekao u Siemensu kao direktor informatike na izgradnji i vođenju CIO/IT organizacije , upravljanju IT infrastrukturom i poslovnim procesima.

Opširnije: Branimir Valentić

Ljiljana Katičić

Diplomirala na Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu 1987., magistrirala na poslijediplomskom znanstvenom studiju iz Poslovne ekonomije na istom fakultetu - smjer "Poslovno upravljanje – MBA" 2008., doktorirala na  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 2014., smjer Menadžment.

Svoju karijeru započela u INA Trgovini na radnom mjestu ekonomist za raspodjelu dohotka, ukupnog prihoda i politiku plaća. Tijekom rada u INA Industrija nafte d.d. obnaša razne rukovodne dužnosti u financijama i kontrolingu, Član je tima za FI i CO modul u implementaciji SAP-a, Direktor financija i kontrolinga u ProPlinu, Rukovoditelj Službe planiranja i izvještavanja o ulaganjima, Direktor Sektora izvještavanja i financijskog objedinjavanja ovisnih društava INA d.d, Direktor Sektora upravljanja objektima (Facility Management), Savjetnica Člana Uprave za imovinu a danas je zaposlena je u Zrakoplovnotehničkom centru d.d., na radnom mjestu – Direktor Sektora ekonomsko-financijskog i komercijalnog poslovanja. Neki od certifikata koje posjeduje su Certifikati SAP-a za Uvod u SAP, FI, CO modul, Certifikati Euromoney treninga, Certifikat Upravina ocjena sustava, ECDL, Certifikat poslovne škole Delfin, Prezentacijske vještine, Certifikat IEDC Bled iz Financijskog menadžmenta, Certifikat za članove uprava i nadzornih odbora, Certifikat EASA PART-145, Certifikat Human factorS i dr.

Opširnije: Ljiljana Katičić

Vjekoslav Babić

Vjekoslav Babić je neovisni konzultant, voditelj projekata, trener, autor i bloger, sa više od 8 godina iskustva u ERP poslovnom rješenju Microsoft Dynamics NAV te približno 15 godina iskustva u IT industriji. Kao projektant rješenja i voditelj projekata u vodećoj tvrtci za implementaciju Microsoft Dynamics NAV-a u regiji, kao konzultant u Microsoftu, te kao neovisni konzultant u vlastitoj tvrtci, sudjelovao je na nizu implementacija poslovnih rješenja u rasponu od malih tvrtki do međunarodnih korporacija, pružajući usluge te držeći obrazovne treninge diljem svijeta.

Opširnije: Vjekoslav Babić

Maja Krznarić

Rođena 23. 09. 1983. godine u Zagrebu gdje je maturirala u VII. gimnaziji. Diplomirala je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, smjer međunarodni odnosi i diplomacija te nacionalna i europska sigurnost. Za vrijeme studija se zainteresirala za mogućnosti financiranja projekata iz EU fondova te je sudjelovala na nekoliko neformalnih edukacija na tu temu.

Nakon diplome počinje volontirati u udruzi CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb gdje stječe praktično iskustvo u provedbi projekata financiranih iz EU fondova. U ljeto 2010.piše i prijavljuje projekt za udrugu za natječaj unutar Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava (EIDHR). Projekt je odobren u prosincu iste godine, Maja postaje voditelj projekta te biva zaposlena u udruzi.

Opširnije: Maja Krznarić

Gordana Čorić

Mr.sc. Gordana Ćorić je predavačica na Veleučilištu VERN', gdje vodi kolegije Dinamičko poduzetništvo, Poslovna etika i kultura, te Upravljanje rastom poduzeća. Vlasnica je konzultantske tvrtke Festina lente (poslovne usluge, savjetovanje, consulting, programi obuke). Višegodišnja je suradnica Hrvatske udruge za promicanje franšiznog poslovanja, te članica mreže trenera/ica za društveno odgovorno poslovanje i mreže konzultanata za EU fondove.

Članica je Regionalnog savjetodavnog odbora Social Innovation Laboratory, Upravnog odbora Regionalne zaklade za lokalni razvoj Zamah, Stručnog povjerenstva u projektu Hrvatski kvocijent inovativnosti (HKI), te Stručnog povjerenstva projekta Hrvatske gazele poslovnih novina business.hr. Sudjelovala je u izradi CEPORove Strategije poticanja i razvoja ženskog poduzetništva RH.

Opširnije: Gordana Čorić

Natko Vlahović

Školovao se u SAD-u gdje je 1999. diplomirao na St. Francis College u New Yorku. Završio je stručni poslijediplomski studij Hrvatski politički sustav i upravljanje na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu 2005., a 2006. završio je Executive MBA studij na poslovnoj školi Bled u Sloveniji. Poslovnu karijeru započeo je u hrvatskoj diplomaciji radeći u Veleposlanstvu RH u Washingtonu na poslovima informiranja i razvoja gospodarskih odnosa. Po povratku u Hrvatsku radi na više komunikacijskih i političkih projekata za američke i domaće tvrtke. Od 2005. zaposlen je u Hrvatskoj obrtničkoj komori gdje vodi lobistički ured HOK-a u Bruxellesu.

Opširnije: Natko Vlahović

Berislav Čižmek

Berislav Čižmek, osnivač je i direktor konzultantske kuće CBBS d.o.o., lobist, trener-učitelj poduzetništva i predavač predmeta MICE industrija.

U razdoblju od 1989 - 2007. bio je zaposlenik Zagrebačkog velesajma i član top - managementa na poslovima marketinga, međunarodne suradnje i organizacije sajamskih priredbi i kongresa (organizirao i koordinirao aktivnosti na više od 500 međunarodnih sajmova, kongresa, konferencija i drugih događanja u Zagrebu i inozemstvu).

Opširnije: Berislav Čižmek

Kristijan Ležaić

Rođen je 24.04.1983. u Zaboku. 2006. godine  diplomirao je na Fakultetu za turistički menadžment u Opatiji, Sveučilište u Rijeci. Od 2007. zaposlen u državnoj upravi, prvo u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, zatim u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog  gospodarstva te u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU. Kao stipendist tadašnjeg Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija  završio je trojezični (engleski, njemački, francuski) Master u području europskih studija i međunarodnih odnosa na Institut Europeen des  Hautes Etudes Internationales u Nici/Berlinu/Rimu godine 2009/2010.  

Opširnije: Kristijan Ležaić

Dario Karačić

Dario Karačić, konzultant za EU fondove i neprofitni sektor

Od 2004-2015.god.godine zaposlen u udrugama osoba s invaliditetom na poslovima voditelja socijalnih i rehabilitacijskih usluga, upravljanja i strateškog razvoja organizacije, vođenja projekata i vođenje tima kontrole kvalitete socijalnih usluga, razvoja i provedbe socijalnih i obrazovnih usluga, razvoj socijalnog poduzetništva te prikupljanja sredstava za rad organizacije.

Od 2007. godine aktivno sudjeluje u razvoju i provedbi projekta iz Europskih fondova i nacionalnih programa (EIDHR, IPA program, Europa za građane, LLP program/Erasmus+, Europski strukturni fondovi, Poduzetnički impuls, ministarstva, uredi i zaklade VRH) za udruge, obrazovne i socijalne institucije, jedinice lokalne i regionalne samouprave i poduzeća na području međunarodne suradnje, socijalnih usluga, ljudskih prava, obrazovanja, zapošljavanja i poduzetništva. U navedenom razdoblju je sudjelovao u osmišljavanju, prijavi, provedbi i evaluaciji više od 50 projekata i usluga.

Opširnije: Dario Karačić

Božica Horvat

Diplomirala je 2003. godine na Geografskom odsjeku Prirodoslovno­matematičkog fakulteta u Zagrebu. Od završetka studija do danas obavljala je poslove vezane za upravljanje sredstvima iz EU fondova i Programa Unije na nekoliko različitih radnih mjesta. Nakon vježbeničkog staža u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, zaposlila se na Fakultetu elektrotehnike i računarstva kao stručna suradnica u Uredu za međunarodnu suradnju. Na ovom je radnom mjestu, uz ostale zadatke, vodila radionice o financijskom praćenju FP7 projekata. Osim toga aktivno je sudjelovala u planiranju i analizi procesa uvođenja novih međunarodno akreditiranih studijskih programa.

Opširnije: Božica Horvat

Ivana Lampek Pavčnik

Ivana Lampek Pavčnik diplomirala je na Fakultetu geodezije i geoinformatike Sveučilišta u Zagrebu. Postdiplomski studij pohađa na Fakultetu geodezije i geoinformatike Sveučilišta u Zagrebu. Profesionalnu karijeru započela je u GISDATA d.o.o. kao voditelj projekata i konzultant za oblikovanje i upravljanje geoinformatičkim projektima. Stekla je višegodišnje iskustvo i znanje u aktivnom tržišnom nastupu kroz samostalne kontakte s korisnicima, vođenje timova konzultanata te oblikovanje koncepata i prijedloga cjelovitih rješenja, tehničkih projektnih prijedloga, ponuda, te ugovora.

Opširnije: Ivana Lampek Pavčnik

Silvio Škrlec

Silvio Škrlec ,dipl. iur.,diplomirao na pravnom fakultetu u Zagrebu sa temom „Javni dug Republike Hrvatske“.

Poslije fakulteta preuzima kompletno vođenje i nadzor pravnog odjela te financija i računovodstva proizvodne tvrtke M.F. Certus te nastavlja radom u akvizicijskom društvu Schindler Hrvatska, te stranim društvima IB Grant Thorton, Sanitaria Zagreb, Lush.U stranoj poreznoj kući IB Grant Thorton radi na mjestu poreznog savjetnika te je bio uključen u rad revizorskog odjela. Tijekom rada u tvrtkama, prolazi kroz brojne interne treninge, usavršavanja kroz stručne seminare te završava stručni program za ovlaštenog računovođu pri Hrvatska udruga računovođa. 

Opširnije: Silvio Škrlec

Seminari

Programi

Prekvalifikacije