Aco Momčilović

Rođen 1980. U Zagrebu. Nakon završenog studija psihologije, upisuje EMBA na CotrguliBusinessSchool, koji završava 2010. Godine. Nakon toga završava i NLPLeadership Akademiju. Prošao je cijeli niz stručnih seminara iz područja Ljudskih resursa, u zemlji i inostranstvu. Nakon prvoga posla u Ledu, 4 godine radi u L'OrealAdria na poziciji HR Specijalista. 

Bavio se psihološkom procjenom kandidata i primjenom testova ličnosti i inteligencije.  Iskustvo rada u internacionalnoj firmi mu je omogučilo daljnji razvoj u smjeru selekcije i edukacije zaposlenika, kao i vođenje posebnih projekata vezanih uz CompanyBranding. Uveo je u Hrvatsku poslovne igre svjetske klase, koje su kreirane od strane L'Oreala – ESTRAT, Brandstorm i REVEAL. Također se bavio i programima integracije zaposlenika u firmu.Od početka 2011. je radio kao HR Manager u Billa d.o.o.  Tamo je nastavio rad na uvođenju PerformanceManagementa i planiranja karijere, specijalne projekte ispitivanja zadovoljstva zaposlenika, imao rijetku priliku raditi na uvođenju Misije i Vizije u kompaniju. Organizirao je i razne Assesment i Development Centre. Radi na planiranju potreba ljudskih resursa, i njihovom razvoju i edukacijama.  Trenutno radi kao HR konzultant.

Gostujući je predavač na više fakulteta, na temu Korporativne kulture, Selekcije ljudi, Selekcije u timove, Pregovaranja, Povezanosti PRa i HRa,  a predaje i na Institutu za menadžment modul o strategiji Ljudskih resursa.
U slobodno vrijeme također radi na širenju znanja i povezivanju kvalitetnih ljudi, kao član više poslovnih udruga. Član je druge generacije YES Juniora, a u udruzi MBA Croatia je podpredsjenik.
Sve to je nadopunjeno sa humanitarnim radom kroz projekte udruge POZA koju je osnovao zajedno sa prijateljima

Seminari

Programi

Prekvalifikacije