Gorana Sandrić

Nakon završenog fakulteta hotelskog menadžmenta i kraćih poslova u financijama, počela je karijeru u ljudskim potencijalima. Ima više od 10 godina iskustva u ljudskim potencijalima u internacionalnoj firmi, i član je Management tima Holcim Hrvatska, odgovorna za cjelokupno funkcioniranje sustava ljudskih potencijala na svim lokacijama Holcima u Hrvatskoj. U suradnji sa Holcim Srbijom, inicirala, osmislila i provela edukaciju srednjeg menadžmenta za obje kompanije. Ima iskustvo u vođenju internacionalnog projekta implementiranja sustava nagrađivanja za menadžment. Trenutno osim svakodnevnih aktivnosti u kompaniji, radi na korporativnom projektu Strateško planiranje razvoja zaposlenika.Sustav upravljanja ljudskim potencijalima u Holcimu prepoznat je na tržištu i okruženju u kojem živimo o čemu govore nagrade koje je primila za svoj rad kao i za funkcioniranje sustava u kompaniji, kao što su Najbolji HR manager 2010, 2. Mjesto najbolji poslodavac u Hrvatskoj prema mišljenju zaposlenika u kompaniji, najbolji HR projekt 2010, Zlatni indeks. Sustav upravljanja ljudskim potencijalima u Holcimu je dobitnik certifikata Poslodavac Partner.​ 

Seminari

Programi

Prekvalifikacije