Prekvalifikacija

Komercijalist

Komercijalist je osoba koja obavlja djelatnost prodaje, nabave i organizacije cjelokupnog trgovačkog poslovanja. To je osoba koja donosi profit poduzeću i čiji se rezultati mogu pratiti kroz neumoljivu statistiku.
Komercijalisti rade dinamičan, izazovan posao koji nerijetko uključuje putovanja. Oni imaju ulogu posrednika između svoje tvrtke i potencijalnog kupca. Njihov posao uključuje rad s drugim ljudima i održavanje redovitog kontakta i suradnje s tvrtkama-partnerima.
Ovaj program namijenjen je svima onima koji nakon završene osnovne škole žele raditi posao koji uključuje prodajne i nabavne procese. Kroz četverogodišnje obrazovanje stječu i bruse vještine koje su neophodne za obavljanje takve vrste posla. Za one koji se žele prekvalificirati za komercijalista, ovaj program nudi stjecanje svih kompetencije za uspješan rad u prodaji i nabavi.

Opširnije: Komercijalist

Ekonomist

Potreba za ekonomistima danas je vrlo raširena i neophodno je za svako poduzeće da ima minimalno jednog stručnjaka za područje ekonomije. Posao ekonomista odnosi se na bavljenje poslovnom ekonomijom (analiza i poslovno planiranje, financije, marketing, menadžment, menadžerska informatika, poduzetništvo, računovodstvo i revizija, trgovina ili turizam) i ekonomijom poslovne informatike (primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u poslovanju). Kroz ovaj program edukacije polaznik uči materiju koja mu je neophodna za rad u područjima ekonomije.
Program je namijenjen svima koji žele steći znanja i vještine potrebne za rad u ekonomskom sektoru. Prekvalifikacijom se prolaze procesi poput prodaje, nabave i financija kako bi se stekao širi uvid i srž ekonomskog posla.

Opširnije: Ekonomist

Poslovni tajnik

Gotovo sve organizacije trebaju osobu koja bi vodila uredske poslove koji redovito uključuju administraciju, uspostavu komunikacije s klijentima, dogovaranje sastanaka, bilježenje i skupljanje informacija, pisanje dopisa i druge slične poslove. Za obavljanje tih zadataka zadužen je poslovni/a tajnik/ca koji/a mora biti spretan i odgovoran pojedinac, uvijek ljubazan i komunikativan kako bi svoj posao obavljao učinkovito i uspješno. Potrebno je imati dobro razvijene informatičke, komunikacijske i organizacijske vještine koje će ovim programom posebno razvijati.
Završetkom ovog programa, polaznik stječe sve kompetencije za uspješno obavljanje posla poslovnog tajnika. Prekvalifikacijom u poslovnog tajnika/cu stječe se široko administrativno znanje i organizacijske vještine koje je neophodno posjedovati ako bi htjeli biti kvalitetni poslovni tajnik/ca.

Opširnije: Poslovni tajnik

Seminari

Programi

Prekvalifikacije