Ekonomist

Potreba za ekonomistima danas je vrlo raširena i neophodno je za svako poduzeće da ima minimalno jednog stručnjaka za područje ekonomije. Posao ekonomista odnosi se na bavljenje poslovnom ekonomijom (analiza i poslovno planiranje, financije, marketing, menadžment, menadžerska informatika, poduzetništvo, računovodstvo i revizija, trgovina ili turizam) i ekonomijom poslovne informatike (primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u poslovanju). Kroz ovaj program edukacije polaznik uči materiju koja mu je neophodna za rad u područjima ekonomije.
Program je namijenjen svima koji žele steći znanja i vještine potrebne za rad u ekonomskom sektoru. Prekvalifikacijom se prolaze procesi poput prodaje, nabave i financija kako bi se stekao širi uvid i srž ekonomskog posla.

Općenito

Trajanje: četverogodišnji program
Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme
Opis programa:
Završetkom ovog programa, polaznici su obučeni obavljati poslove uredskih službenika koji mogu obavljati: financijske poslove, blagajničke poslove, sve vrste referentskih poslova, rade u centrima za elektroničku obradu podataka, sudjeluju u komuniciranju s tržištem, poslovnim partnerima te prikupljanju i obradi statističkih podataka.

U program obrazovanja za zanimanje ekonomist/ica može se upisati osoba koja ima :

 • završenu osnovnu školu
 • navršenih 15 godina

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa trogodišnjeg (prekvalifikacija doškolovanjem) ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.


Oblik nastave: Dopisno – konzultativni / Konzultativno-instruktivni


Dokumenti potrebni za upis

 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • Rodni list
 • Domovnica
 • Ispunjena upisnica s ugovorom
 • Polaznici koji upisuju prekvalifikaciju prilažu još i:
 • Svjedodžbu (indeks) prethodno završenih razreda srednje škole
 • Svjedodžbu o završnom radu/ispitu/maturi

Završetkom ovog programa, polaznici su obučeni obavljati sljedeće:

 • financijske poslove
 • blagajničke poslove
 • sve vrste referentskih poslova
 • rad u centrima za elektroničku obradu podatake
 • komuniciranje s tržištem i poslovnim partnerima
 • prikupljanje i obrada statističkih podataka

Poslovi ekonomista obuhvaćaju i:

 • poslove nabave, prodaje i organizacije poslovanja i logističkih procesa u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim
 • poduzećima u unutarnjoj i vanjskoj trgovina
 • rad na komercijalnim poslovima u drugim uslužnim poduzećima
 • izvođenja poslova vanjske trgovine u razmjeni robe i različitih vrsta gospodarskih usluga s inozemstvom.
 • Područje rada («radna mjesta» na kojima obavlja poslove i zadatke):
 • poslove knjigovodstva
 • financijske poslove
 • računovodstveno bankarstvo
 • poslove ekonomske promidžbe
 • otvaranje vlastitog poduzeća
 • bavljenje poduzetništvom

Kontaktirajte nas odmah!

Ime * 
Prezime * 
E-mail * 
Mobitel 
Tvrtka 
Poruka 
    

Seminari

Programi

Prekvalifikacije