Komercijalist

Komercijalist je osoba koja obavlja djelatnost prodaje, nabave i organizacije cjelokupnog trgovačkog poslovanja. To je osoba koja donosi profit poduzeću i čiji se rezultati mogu pratiti kroz neumoljivu statistiku.
Komercijalisti rade dinamičan, izazovan posao koji nerijetko uključuje putovanja. Oni imaju ulogu posrednika između svoje tvrtke i potencijalnog kupca. Njihov posao uključuje rad s drugim ljudima i održavanje redovitog kontakta i suradnje s tvrtkama-partnerima.
Ovaj program namijenjen je svima onima koji nakon završene osnovne škole žele raditi posao koji uključuje prodajne i nabavne procese. Kroz četverogodišnje obrazovanje stječu i bruse vještine koje su neophodne za obavljanje takve vrste posla. Za one koji se žele prekvalificirati za komercijalista, ovaj program nudi stjecanje svih kompetencije za uspješan rad u prodaji i nabavi.

Općenito

Trajanje: četverogodišnji program
Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme
Opis programa:
Završetkom ovog programa polaznici će steći opća i stručno-teorijska znanja o poslovanju u trgovini, o osnovnim zakonima i propisima koji reguliraju poslovanje u trgovini u zemlji i inozemstvu, poduzetnička znanja i vještine, kao i organizacijske i komunikacijske vještine. Kao komercijalisti moći će obavljati poslove prodaje, nabave i organizacije cjelokupnog trgovačkog poslovanja
U program obrazovanja za zanimanje komercijalist/ica može se upisati osoba koja ima :

 • završenu osnovnu školu
 • navršenih 15 godina

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa trogodišnjeg (prekvalifikacija doškolovanjem) ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.


Oblik nastave: Dopisno – konzultativni / Konzultativno-instruktivni

Dokumenti potrebni za upis

 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 •  Rodni list
 •  Domovnica
 •  Ispunjena upisnica s ugovorom
 •  Polaznici koji upisuju prekvalifikaciju prilažu još i:
 • Svjedodžbu (indeks) prethodno završenih razreda srednje škole
 • Svjedodžbu o završnom radu/ispitu/maturi

Završetkom ovog programa, polaznici su obučeni obavljati poslove uredskih službenika koji rade:

 • Organiziranje maloprodaje
 • Organiziranje poslovnog procesa u skladištu
 • Komuniciranje s tržištemSudjelovanje u pripremi i realizaciji promidžbe
 • Rad na akviziterskim poslovima
 • Priprema podataka za izradu plana nabave i prodaje
 • Kontaktiranje s tržištem nabave i prodaje
 • Analiziranje ponuda
 • Izbor dobavljača
 • Zaključivanje nabave i prodaje
 • Izrada kalkulacija
 • Izdavanje dispozicija za otpremu robe
 • Praćenje izvršenja ugovora
 • Analiziranje asortimana
 • Izdavanje i praćenje naloga za otpremu
 • Praćenje zaliha u nabavi i prodaji
 • Kompletiranje, kontroliranje dokumenata nabave i uvoza
 • Izdavanje naloga za podmirenje (plaćanje) faktura i drugih usluga
 • Obavljanje poslova špedicije

Područje rada («radna mjesta» na kojima obavlja poslove i radne zadatke)

 • Službenik nabave/prodaje
 • Nabavljač u maloprodaji/veleprodaji
 • Voditelj odjela/poslovnice
 • Skladišni službenik
 • Voditelj skladišnog poslovanja
 • Službenik u distribuciji
 • Voditelj distributivnih poslova
 • Samostalni komercijalni referent
 • Referent zaduženja i naplate
 • Komercijalist vanjske/unutarnje trgovine
 • Referent uvoza, izvoza, konsignacije
 • Trgovački putnik
 • Špediterski službenik za osiguranje
 • Voditelj veleprodaje i maloprodaje

Kontaktirajte nas odmah!

Ime * 
Prezime * 
E-mail * 
Mobitel 
Tvrtka 
Poruka 
    

Seminari

Programi

Prekvalifikacije