Poslovni tajnik

Gotovo sve organizacije trebaju osobu koja bi vodila uredske poslove koji redovito uključuju administraciju, uspostavu komunikacije s klijentima, dogovaranje sastanaka, bilježenje i skupljanje informacija, pisanje dopisa i druge slične poslove. Za obavljanje tih zadataka zadužen je poslovni/a tajnik/ca koji/a mora biti spretan i odgovoran pojedinac, uvijek ljubazan i komunikativan kako bi svoj posao obavljao učinkovito i uspješno. Potrebno je imati dobro razvijene informatičke, komunikacijske i organizacijske vještine koje će ovim programom posebno razvijati.
Završetkom ovog programa, polaznik stječe sve kompetencije za uspješno obavljanje posla poslovnog tajnika. Prekvalifikacijom u poslovnog tajnika/cu stječe se široko administrativno znanje i organizacijske vještine koje je neophodno posjedovati ako bi htjeli biti kvalitetni poslovni tajnik/ca.

Općenito

Trajanje: četverogodišnji program
Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme
Opis programa:
Završetkom ovog programa, polaznici su obučeni raditi na svim administrativnim poslovima u gotovo svim odjelima poduzeća. U manjim poduzećima (tvrtkama) poslovni tajnik je ključna osoba koja obavlja sve administrativne i tajničke poslove, dok će u većim poduzećima posao biti specijaliziran i podijeljen na više osoba. Zato su u obrazovnom sustavu obuhvaćena znanja i vještine što proizlaze iz sveobuhvatnih poslova ovog zanimanja.
Osobe s ovim zanimanjem mogu raditi u privatnim poduzećima (tvrtkama), stručnim službama društvenih poduzeća, raznim uredima, organima uprave te u svim javnim ustanovama.

U program obrazovanja za zanimanje poslovni tajnik/ca može se upisati osoba koja ima :

 • završenu osnovnu školu
 • navršenih 15 godina

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa trogodišnjeg (prekvalifikacija doškolovanjem) ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.
Oblik nastave: Dopisno – konzultativni / Konzultativno-instruktivni
Dokumenti potrebni za upis

 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • Rodni list
 • Domovnica
 • Ispunjena upisnica s ugovorom

Polaznici koji upisuju prekvalifikaciju prilažu još i:

 • Svjedodžbu (indeks) prethodno završenih razreda srednje škole
 • Svjedodžbu o završnom radu/ispitu/maturi

Završetkom ovog programa, polaznici su obučeni obavljati sljedeće poslove:

 • obavljanje administrativnih poslova u cilju nesmetanog svakodnevnog funkcioniranja ureda
 • pružanje podrške u radu poslovodstva, koordinacija i usklađivanje poslovnih obveza direktora društva, organizacija sastanaka i sl.
 • asistiranje u poslovima pripreme i distribucije materijala za sjednice,
 • vođenje poslovne komunikacije i korespondencije za potrebe poslovodstva,
 • komunikacija s kupcima, dobavljačima, partnerima, suradnicima i institucijama, sukladno zahtjevima i potrebama poslovodstva,
 • briga o dogovorenim terminima i rokovima, prijem stranaka i klijenata,
 • odgovaranje na dolazne pozive, preusmjeravanje poziva, primanje i odgovaranje /preusmjeravanje e-mailova i faksova, administriranje pošte
 • vođenje evidencije prisutnosti na radu zaposlenika u administraciji Uprave,
 • vođenje evidencije putnih naloga za službena putovanja,
 • vođenje arhive ureda i evidencije o poslovnoj dokumentaciji, kopiranje dokumentacije
 • održavanje uredskih prostorija,
 • ostali uredski i opći poslovi.

Kontaktirajte nas odmah!

Ime * 
Prezime * 
E-mail * 
Mobitel 
Tvrtka 
Poruka 
    

Seminari

Programi

Prekvalifikacije