Programi

Voditelj projekata za EU fondove

Mnogi ne znaju kako osmisliti i opisati projekt prihvatljiv ugovornim tijelima, kako financijski i administrativno upravljati projektima te kako se pripremiti za natječaje. Polaznici će naučiti koji projekti se mogu financirati, kako izraditi koncept projekta, kako popuniti obrazce prijave, razraditi proračun, provesti projekt te raditi na vidljivosti istog, a isto tako upoznat će se i s mogućnostima zapošljavanja u institucijama EU.

Opširnije: Voditelj projekata za EU fondove

Voditelj nabave

Nabava u kratkom vremenu iz pozicije statične službe prerasta u generatora profita u većini poduzeća. Organizacija i vođenje službe nabave postaje složen proces, a voditelj nabave je stručna osoba dorasla zahtjevnom zadatku kreiranja nabavne politike. Nabavni tim stvara nabavne strategije, upravlja kategorijama, dobavljačima i ugovorima prema načelima moderne nabave. Služba nabave u potpunosti je orijentirana na stvaranje glavne vrijednosti svoga rada: uštede.

Ovaj će program polaznicima omogućiti dopunu i proširivanje znanja kako bi primijenili nove metode rada u nabavi s ciljem postizanja značajnih ušteda te povećanja poslovnog rezultata.

Opširnije: Voditelj nabave

Copywriter

Ma tko samo smišlja te reklame?!? Osmisliti, napisati i predstaviti nešto jednostavno, pamtljivo, efektno i relevantno temeljni je izazov svake kreativne oglašivačke komunikacije. Od kreativnog koncepta kreće sve - hoće li naše oglašavanje biti prihvaćeno i hoće li biti učinkovito.
Zato, osim ljubavi prema reklami, potrebno je dobro upoznati i tehniku oglašavanja, klijenta, njegove ciljeve i očekivanja i pritom zadržati jedinstvenost i kreativnost!

Opširnije: Copywriter

Financijski analitičar

U tržišnim uvjetima poslovanja značaj financijske analize poslovanja društva sve je veći. Ne samo sa stajališta vlasnika, nego i vjerovnika, javnosti, države i drugih korisnika poslovnih informacija. Financijska analiza je važan alat koji financijski menadžeri koriste pri donošenju odluka vezanih za poslovanje poduzeća.

Opširnije: Financijski analitičar

Knjigovođa

Knjigovođa je jedno od najtraženijih zanimanja na tržištu rada jer svako poduzeće, obrt, ustanova, udruga, zajednica mora voditi poslovnu dokumentaciju. Upisom u obrazovni program knjigovođe steći ćete praktična znanja i tehnike izrade, knjiženja, arhiviranja i vođenja poslovne dokumentacije. U manjim poduzećima knjigovođe rade od knjiženja do izrade završnih računa, dok u većim poduzećima djelatnici u knjigovodstvenom odjelu rade samo određeni segment.

Opširnije: Knjigovođa

Projektni menadžer

S obzirom na užurbanu dinamiku poslovanja i potrebu za postizanjem što veće konkurentnosti na tržištu, javlja se potražnja za osobama koje uspješno provode projekte. To su osobe koje odgovaraju za planiranje i izvedbu projekata te koje su odgovorne za uspjeh istog uz minimaliziranje rizika kroz životni ciklus projekta.

Naučit ćete kako razviti projektni plan i sastaviti projektu povelju, kako izraditi projektnu dokumentaciju, odrediti uloge sudionika te izračunati trajanje i vrijednost projekta. Upravljanjem pojedinim fazama naučit ćete kako provesti projekt uz korištenje najpovoljnijih resursa kako bi se smanjio rizik, osigurala maksimalna kvaliteta te u konačnici procijenila uspješnost projekta.

Opširnije: Projektni menadžer

Voditelj kontrolinga

Organizacijske strukture poduzeća moraju biti sve fleksibilnije i sposobnije brže se prilagođavati promjenama na tržištu. Istovremeno poduzeća moraju ostvarivati rezultate kojima će biti zadovoljni vlasnici jednako kao i zaposlenici. Da bi se to postiglo, poduzeće mora imati dobro ustrojenu funkciju kontrolinga te sposobne i educirane stručnjake - kontrolere koji će biti u stanju kao eksperti u poduzeću ovladati samom anatomijom poslovnog subjekta te okoline koja ga okružuje.

Opširnije: Voditelj kontrolinga

Voditelj ljudskih potencijala

Vođenje odjela ljudskih potencijala ima sve važniju ulogu u poduzeću i HR menadžeri postaju strateški partneri upravi poduzeća. Najveće bogatstvo poduzeća su kvalitetni i kompetentni zaposlenici. Program voditelja ljudskih potencijala pomoći će vam da upravo vi pronađete za svoje poduzeće najbolje djelatnike i sudjelujete kako u njihovom, tako i u razvoju i strategiji poduzeća.

Opširnije: Voditelj ljudskih potencijala

Voditelj marketinga

Ekonomske, političke i tehnološke promjene na turbulentnom tržištu te rastuća konkurencija zahtjevaju od današnjih menadžera i poduzetnika pronalazak novih strategija, temeljitu analizu vanjskih i unutarnjih čimbenika kako bi što bolje iskoristili konkurentne prednosti i kako bi se izdvojili iz mase. Razmišljati unaprijed, stvarati nove prilike, osvajati nova tržišta, uspostaviti partnerske odnose s klijentima upravo je zadatak uspješnih marketing menadžera.

Opširnije: Voditelj marketinga

Voditelj prodaje

Cilj menadžera koji rade u prodaji su efikasni i učinkoviti rezultati prodaje i veće zadovoljstvo kupaca koji proizlaze iz uspješnog prodajnog procesa. Što to znači? Učinkovito vođenje prodajnog tima koji će ispunjavati zadane planove i s kupcima stvoriti partnerski odnos, prepoznati njihove potrebe, na vrijeme ispunjavati narudžbe i uspješno pronalaziti nove kupce.  Uspješni menadžeri prodaje s lakoćom komuniciraju s kupcima, vode pregovore i rješavaju reklamacije. Oni znaju na pravi način prezentirati proizvod ili uslugu koju prodaju. Program usavršavanja za voditelja prodaje garantira Vam uspjeh u komunikaciji te poboljšanje odnosa s ljudima na osobnom i poslovnom planu.

Opširnije: Voditelj prodaje

Voditelj ureda

Suvremeni poslovni trendovi od voditelja ureda zahtijevaju brzinu i efikasnost kod obavljanja poslova. Voditelji ureda su ogledalo kompanije i zato njihova komunikacija od telefonskog razgovora do slanja poslovnog dopisa mora biti  besprijekorna, ta osoba mora imati uredsko poslovanje u „malom prstu“. Voditelj ureda danas priprema poslovne sastanake, uspješno vlada pravnim propisima vezanih uz poslovanje tvrtke, poznaje osnove odnosa s javnošću i ima odlične prezentacijske vještine. Program je koncipiran tako da polaznik prođe kroz sve segmente uredskog poslovanja kako bi bio što produktivniji u obavljanju posla.

Opširnije: Voditelj ureda

Porezni specijalist

Upisom u obrazovni program Porezni specijalist steći ćete praktična znanja za učinkovito upravljanje poduzećem i rješavanje problema vezanih uz oporezivanje, PDV, porez na dobit te porez na dohodak. Polaznici će znati odgovoriti na zahtjeve državnih tijela u upravnom postupku i poreznom nadzoru te procijeniti usklađenost s poreznim propisima i dati preporuku glede porezno najisplativijeg pristupa u poduzeću. Predavači su stručnjaci iz prakse s dugogodišnjim iskustvom u području poreza, financija, računovodstva te prava.

Opširnije: Porezni specijalist

Specijalist za internet marketing i prodaju

Web stranica i cjelokupna online prezentacija su nesumnjivo postali osobna iskaznica poduzeća u 21. stoljeću. Internet marketing je putokaz klijentima i korisnicima koji im pomaže da web stranicu i tvrtku pronađu i da ju percipiraju na odgovarajući način.
Kako su tvrtke, oglašivači i korisnici to prepoznali, ulaganja u budžete za online oglašavanje rastu dvoznamenkastim ciframa u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Opširnije: Specijalist za internet marketing i prodaju

Potkategorije

Seminari

Programi

Prekvalifikacije