Copywriter

Copywriter

Ma tko samo smišlja te reklame?!? Osmisliti, napisati i predstaviti nešto jednostavno, pamtljivo, efektno i relevantno temeljni je izazov svake kreativne oglašivačke komunikacije. Od kreativnog koncepta kreće sve - hoće li naše oglašavanje biti prihvaćeno i hoće li biti učinkovito.
Zato, osim ljubavi prema reklami, potrebno je dobro upoznati i tehniku oglašavanja, klijenta, njegove ciljeve i očekivanja i pritom zadržati jedinstvenost i kreativnost!

Općenito

Nakon završetka programa polaznici će:

 • razumjeti marketinški proces, marketinšku koncepciju, napraviti istraživanje tržišta, analizirati dobivene podatke i prezentirati ih,
 • kreirati marketinšku strategiju,
 • odrediti marketinšku komunikaciju i njene sastavnice, upoznati se s oodnosima s javnošću, direktnom prodajom, direktnim marketingom,       
 • uspostaviti dobre odnose i izgraditi povjerenje kod klijenta, aktivno slušati kupca i naučiti dati pozitivnu i konstruktivnu povratnu informaciju,
 • osmisliti i pisati TV i radio reklame,
 • osmisliti i pisati tekstove za internet, novinsko, magazinsko i vanjsko oglašavanje,
 • steći vještine pregovaranja i upravljanja kupcima, prepoznati trendove u ponašanju potrošača, znati voditi kreativni tim,
 • koristiti kreativne strategije i tehnike u cilju stvaranja ideje,
 • stvarati osobni imidž i ugled.

Program je namijenjen:

 • voditeljima marketinških odjela,
 • djelatnicima u marketingu i prodaji,
 • web i grafičkim dizajnerima,
 • svima koji žele usavršiti svoja znanja i vještine u području copywritinga.

Trajanje programa: 160 šk. sati (2 puta tjedno po 4 šk. sata).

Oblici izvođenja nastave: interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje i diploma: uvjerenje o stručnom usavršavanju.

Literatura: obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit: pisanje završnog rada i izrada prezentacije, nakon odslušanog programa pristupa se pismenom ispitu.

Nastavni program

Uvod

 • Osnove kreativnog razmišljanja
 • Kako odabrati dobru ideju
 • Praktični timski rad
 • Primjeri kreativnog oglašavanja

Strategija - što komunicirati

 • Isčitavanje briefa - komunikacijskog zadatka
 • Razumijevanje branda
 • Kreiranje komunikacijske i kreativne strategije
 • Strategija prema medijima
 • Praktični timski rad

Kreativa - kako komunicirati

 • Stvaranje ideje za cjelovitu kampanju
 • Osmišljavanje ključnih poruka (slogana i naslova)
 • Osmišljavanje TV spotova, radijskih spotova i oglasa (print, web)
 • Strategije i taktike za društvene mreže
 • Praktični timski i individualni rad

Prezentacija ideje

 • Praktični timski i individualni rad

Marketing menadžment u organizaciji

 • definiranje pojma menadžmenta
 • uloga i ciljevi menadžementa
 • definiranje i upravljanje marketinškim procesima
 • vanjsko i unutarnje okruženje
 • kreiranje marketinške strategije

Osnove agencijskog poslovanja

 • struktura agencije
 • strategija izgradnje produktivnih odnosa unutar agencije
 • suradnja s marketinškim odjelom
 • medijska terminologija
 • priprema medija briefa
 • medijska strategija, medijski planovi
 • Kreativna direkcija
 • Vodstvo kreativnog tima

Komunikacijske i prezentacijske vještine

 • verbalna i neverbalna komunikacija
 • komunikacija između različitih kultura
 • tehnike pripreme učinkovitih prezentacija
 • siguran javni nastup

Marketinški miks

 • elementi marketinškog miksa
 • životni ciklus proizvoda/usluge
 • kreiranje cjenovne strategije
 • distribucija
 • promocija

Istraživanje tržišta

 • proces istraživanja tržišta
 • segmentacija tržišta
 • analiza tržišta i proizvoda kroz marketinške alate
 • izrada marketing plana

Upravljanje robnom markom

 • robna marka kao platforma za kreativnu komunikaciju
 • definiranje čimbenika marke
 • pozicioniranje, definiranje i pristup marki
 • intelektualno vlasništvo
 • stvaranje robne marke
 • najutjecajnije teorije o robnoj marki
 • osvježavanje postojećih robnih marki
 • programi lojalnosti

Upravljanje odnosima s kupcima

 • proces u ponašanju potrošača
 • planiranje programa upravljanja odnosima s kupcima
 • organiziranje i integriranje poslovanja, zaposlenika, tehnologije i procesa
 • upravljanje reklamacijama
 • novi oblici marketinga
 • internet marketing na tražilicama
 • uvod u web analizu
 • marketing na društvenim mrežama
 • kontekstualno oglašavanje
 • mobilni marketing
 • inovativno korištenje medija
 • dodatne značajke oglašavanja
 • kreativni koncepti u oglašavanju

 

Kontaktirajte nas odmah!

Ime * 
Prezime * 
E-mail * 
Mobitel 
Tvrtka 
Poruka 
    

Seminari

Programi

Prekvalifikacije

X

Program je odobren od:

mzos