Knjigovođa

Knjigovođa

Knjigovođa je jedno od najtraženijih zanimanja na tržištu rada jer svako poduzeće, obrt, ustanova, udruga, zajednica mora voditi poslovnu dokumentaciju. Upisom u obrazovni program knjigovođe steći ćete praktična znanja i tehnike izrade, knjiženja, arhiviranja i vođenja poslovne dokumentacije. U manjim poduzećima knjigovođe rade od knjiženja do izrade završnih računa, dok u većim poduzećima djelatnici u knjigovodstvenom odjelu rade samo određeni segment.

Ovaj program namijenjen je polaznicima koji se po prvi put susreću s knjigovodstvom kao i onima koji rade u samo određenom segmentu i žele proširiti svoja znanja te dobiti cjelovitu sliku knjigovodstvenog posla.
Nakon završetka programa moći ćete raditi u knjigovodstvu i uz praksu vrlo brzo samostalno voditi poslovne knjige.

 • od 28.10.2017. - 07.04.2018. subotom (09:30-13.15) - do 30% popusta na školarinu!
 • od 07.11.2017. - 27.02.2017. uto. i čet. (09:30-12.30) - do 40% popusta na školarinu!

Općenito


Nakon završetka programa polaznici će:

 • znati izraditi, voditi, pohranjivati i održavati financijske dokumentacije u poduzećima i obrtima, knjižiti, obračunavati i izvješćivati,
 • sastavljati knjigovodstvene isprave,
 • razumjeti organizaciju knjigovodstva, prava i obveze ovlaštenih osoba, popis imovine i obveza, pravila vrednovanja, revalorizaciju i prepravljanje financijskih izvještaja, računski plan.

Program je namijenjen:

 • djelatnicima koji rade u knjigovodstvu i financijama,
 • djelatnicima u administraciji koji rade pripremu dokumentacije za knjigovodstvo,
 • voditeljima ureda,
 • poduzetnicima i obrtnicima,
 • svima koji žele steći praktična i konkretna znanja za rad u knjigovodstvu.

Trajanje programa: 150 šk. sati.

Oblici izvođenja nastave: interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje i diploma: uvjerenje o stručnom usavršavanju.

Literatura: obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit: sastoji se od pismene provjere nakon odslušanog programa.

Nastavni program

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

 • pojam knjigovodstva i računovodstva
 • ciljevi i zadaci knjigovodstva
 • zakon o računovodstvu
 • temeljne računovodstvene kategorije
 • oblici konta
 • podjela konta prema sadržaju
 • knjigovodstvene isprave
 • poslovne knjige
 • PDV
 • popis imovine i obaveza
 • bilanca
 • račun dobiti i gubitka
 • kontni plan
 • dugotrajna imovina
 • kratkotrajna imovina
 • glavnica
 • dugoročne obveze
 • kratkoročne obveze
 • troškovi poslovanja
 • prihodi i rashodi
 • financijski izvještaji

 

Povezani predavači

Kontaktirajte nas odmah!

Ime * 
Prezime * 
E-mail * 
Mobitel 
Tvrtka 
Poruka 
    

Seminari

Programi

Prekvalifikacije