Projektni menadžer

Projektni menadžer

S obzirom na užurbanu dinamiku poslovanja i potrebu za postizanjem što veće konkurentnosti na tržištu, javlja se potražnja za osobama koje uspješno provode projekte. To su osobe koje odgovaraju za planiranje i izvedbu projekata te koje su odgovorne za uspjeh istog uz minimaliziranje rizika kroz životni ciklus projekta.

Naučit ćete kako razviti projektni plan i sastaviti projektu povelju, kako izraditi projektnu dokumentaciju, odrediti uloge sudionika te izračunati trajanje i vrijednost projekta. Upravljanjem pojedinim fazama naučit ćete kako provesti projekt uz korištenje najpovoljnijih resursa kako bi se smanjio rizik, osigurala maksimalna kvaliteta te u konačnici procijenila uspješnost projekta.

Općenito

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:

 • razviti projektni plan i sastaviti projektnu povelju primjenjujući tehnike projektnog upravljanja,
 • izraditi projektnu dokumentaciju, odrediti uloge sudionika na projektu i izračunati trajanje i vrijednost projekta,
 • upravljati pojedinim fazama projektnog ciklusa i provesti projekt koristeći najpovoljnije resurse (ljudski, materijalni, vremenski) s ciljem postizanja maksimalne kvalitete i smanjenja rizika,
 • izraditi projektni izvještaj i primopredajni zapisnik te procijeniti uspješnost projekta.

 Program je namijenjen:

 • poduzetnicima i menadžerima,
 • voditeljima projekata.
 • tijelima državne uprave.
 • svima koji žele usavršiti svoja znanja i vještine u području projektnog menadžmenta.

Trajanje programa: 150 šk.sati.

Oblici izvođenja nastave: interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje i diploma: uvjerenje o stručnom usavršavanju.

Literatura: obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit:

 • samostalna praktična izrada te prezentacija projektnog prijedloga - završnog rada.
 • pismeni ispit - nastavni sadržaji iz modula.

Nastavni program

Osmišljavanje projekta

 • Uvod u projektni menadžment
 • Voditelj projekta
 • Vrste projekata
 • Analiza projektne okoline

Planiranje projekta

 • Projektna dokumentacija
 • Određivanje opsega isporuke
 • Metodologija i struktura upravljanja na projektu
 • Kalendar projekta
 • Proračun projekta

Provedba projekta

 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje rizicima
 • Upravljanje nabavom

Praćenje, kontrola i zatvaranje projekta

 • Zatvaranje projekta
 • Faktori uspjeha
 • Održivost projekta
 • Zaštita i sigurnost na radu

Kontaktirajte nas odmah!

Ime * 
Prezime * 
E-mail * 
Mobitel 
Tvrtka 
Poruka 
    

Seminari

Programi

Prekvalifikacije

X

Program je odobren od:

mzos