Voditelj ljudskih potencijala

Voditelj ljudskih potencijala

Vođenje odjela ljudskih potencijala ima sve važniju ulogu u poduzeću i HR menadžeri postaju strateški partneri upravi poduzeća. Najveće bogatstvo poduzeća su kvalitetni i kompetentni zaposlenici. Program voditelja ljudskih potencijala pomoći će vam da upravo vi pronađete za svoje poduzeće najbolje djelatnike i sudjelujete kako u njihovom, tako i u razvoju i strategiji poduzeća.

Program je osmišljen kako bi polaznicima pružio konkretne alate za vođenje niza procesa u segmentu upravljanja ljudskim potencijalima. Svi predavači dolaze iz HR prakse, iz renomiranih internacionalnih i domaćih tvrtki te će kroz njihova iskustva polaznici naučiti specifičnosti HR praksi u različitim okruženjima – od naprednih sustava s dugačkom HR tradicijom, do organizacija koje po prvi put uvode HR funkciju. Cilj nam je polaznicima dati što više praktičnih znanja i alata, kako bi naučeno mogli što prije primijeniti u svojim okruženjima.

Općenito

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:

 • definiranje potreba poduzeća i sistematizaciju radnih mjesta,
 • učinkovito vođenje procesa regrutiranja i selekcije,
 • razvoj modela ključnih kompetencija,
 • procjenu radnog učinka zaposlenika i implementaciju sustava nagrađivanja,
 • vođenje i razvoj karijere zaposlenika,
 • razvoj i upravljanje talentima,
 • izrada i provedba edukacijskog plana zaposlenika,
 • kreiranje organizacijske kulture,
 • vrste ugovora o radu,
 • suradnja HR odjela i agencija za zapošljavanje.

 Program je namijenjen:

 • poduzetnicima i menadžerima,
 • asistentima koji su potpora HR menadžmentu,
 • svima koji se žele posvetiti radu i razvoju ljudskih potencijala.

Trajanje programa: 160 šk.sati (2 puta tjedno po 4 šk.sata).

Oblici izvođenja nastave: interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje i diploma: uvjerenje o stručnom usavršavanju.

Literatura: obvezna literatura uključena je u cijenu programa, 

Ispit: pisanje završnog rada i izrada prezentacije, nakon odslušanog programa pristupa se pismenom ispitu.

Nastavni program

Organizacija HR funkcije i njena uloga u organizaciji

 • pojam i značenje HR funkcije
 • definiranje organizacijske strukture i poslovnih procesa
 • planiranje razvoja HR odjela
 • usklađivanje poslova sukladno standardima kompanije

Definiranje organizacijske strukture i poslovnih procesa

 • definiranje pojma organizacijske strukture
 • formalna i neformalna organizacija
 • organizacijska kultura
 • metode i modeli u istraživanju organizacijske kulture
 • sustav za upravljanje poslovnim procesima

Radno pravo i etika poslovanja

 • načela radnog prava
 • ugovori o radu
 • prekršajne odredbe
 • etika

 Regrutiranje i selekcija zaposlenika

 • definiranje potreba i troškova
 • izrada planova
 • vođenje procesa regrutiranja i selekcije
 • koordinacija i provođenje procesa uvođenja u posao

 Sustavi upravljanja radnim učinkom

 • koordinacija procesa
 • osiguranje protokola informacija
 • administracija procesa
 • edukacija sudionika u procesu
 • analiza efikasnosti i isplativosti kriterija

 Strategije profesionalnog razvoja i planiranje karijere

 • planiranje aktivnosti
 • analiza poslova
 • sistematizacija radnih mjesta
 • definiranje kompetencija
 • postavljanje targeta
 • mjerenje uspješnosti postizanja targeta
 • kontinuirano savjetovanje managementa

 Nagrađivanje i motiviranje zaposlenika

 • planiranje troškova
 • analiza sustava nagrađivanja
 • praćenje i analiza plaća
 • uvođenje sustava mjerenja radnog učinka i primjerenih sustava nagrađivanja

 Leadership i osobni razvoj

 • definicija uloge menadžera u poduzeću
 • kako postići kredibilitet u organizaciji
 • upravljanje stresom i konfliktima
 • tehnike delegiranja
 • tehnike za poboljšanje timskog rada

Kontaktirajte nas odmah!

Ime * 
Prezime * 
E-mail * 
Mobitel 
Tvrtka 
Poruka 
    

Seminari

Programi

Prekvalifikacije

X

Program je odobren od:

mzos