Voditelj marketinga

Voditelj marketinga

Ekonomske, političke i tehnološke promjene na turbulentnom tržištu te rastuća konkurencija zahtjevaju od današnjih menadžera i poduzetnika pronalazak novih strategija, temeljitu analizu vanjskih i unutarnjih čimbenika kako bi što bolje iskoristili konkurentne prednosti i kako bi se izdvojili iz mase. Razmišljati unaprijed, stvarati nove prilike, osvajati nova tržišta, uspostaviti partnerske odnose s klijentima upravo je zadatak uspješnih marketing menadžera.

Općenito

Nakon završetka programa polaznici će:

 • znati upravljati marketinškim odjelom unutar tvrtke,
 • odabrati i implementirati marketinšku strategiju,
 • prepoznati potrebe klijenta,
 • znati customer relationship management,
 • segmentirati i analizirati tržište,
 • upravljati robnom markom,
 • izraditi marketinški i media plan,
 • naučiti prezentirati na učinkovit način,
 • naučiti sve tajne internet marketinga.

Program je namijenjen:

 • voditeljima marketinških odjela,
 • djelatnicima u marketingu i prodaji,
 • svima koji žele usavršiti svoja znanja i vještine u području marketinga.

Trajanje programa: 160 šk. Sati (2 puta tjedno po 4 šk. sata).

Oblici izvođenja nastave: interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje i diploma: uvjerenje o stručnom usavršavanju. 

Literatura: obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit: pisanje završnog rada i izrada prezentacije, nakon odslušanog programa pristupa se pismenom ispitu.

Nastavni program


Osnove menadžmenta

 • Definiranje pojma menadžmenta, razvoj samosvjesnosti
 • Uloga i ciljevi menadžera
 • Osobine vođe, moć i utjecaj
 • Upravljanje stresom, konfliktima, uravnoteženje funkcija
 • Upravljanje vremenom i delegiranje
 • Rad u timskom okruženju

Važnost uloge marketing menadžmenta u organizaciji   

 • Uloga marketinga u organizaciji
 • Definiranje i upravljanje marketinškim procesima
 • Vanjsko i unutarnje okruženje
 • Kreiranje marketinške strategije

Integrirana marketinška komunikacija

 • Instrumenti marketinške komunikacije
 • Upravljanje oglašavanjem
 • Tehnike napređenjaprodaje
 • Odnosi s javnošću
 • Osobna prodaja
 • Direktni marketing
 • Event management
 • Mjerenje učinkovitosti marketinške komunikacije

Komunikacijske i prezentacijske vještine

 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Komunikacija između različitih kultura
 • Tehnike pripreme učinkovitih prezentacija
 • Siguran javni nastup

Marketinški miks

 • Elementi marketinškog miksa
 • Životni ciklus proizvoda/usluge
 • Kreiranje cjenovne strategije
 • Distribucija
 • Promocija

Istraživanje tržišta

 • Proces istraživanja tržišta
 • Segmentacija tržišta
 • Analiza tržišta i proizvoda kroz marketinške alate
 • Izrada marketing plana

Upravljanje robnom markom

 • Dizajn u službi marketinga
 • Robna marka kao platforma za kreativnu komunikaciju
 • Stvaranje komunikacijskog koncepta
 • Osmišljavanje reklamnih tekstova
 • Osmišljavanje alternativnih oblika marketinga
 • Stvaranje vlastitog imidža
 • Stvaranje cjelovite oglašivačke kampanje

Upravljanje odnosima s kupcima

 • Proces u ponašanju potrošača
 • Planiranje programa upravljanja odnosima s kupcima
 • Organiziranje i integriranje poslovanja, zaposlenika, tehnologije i procesa
 • Upravljanje reklamacijama

Internet marketing

 • Internet marketing na tražilicama
 • Uvod u web analizu
 • Marketing na društvenim mrežama
 • Kontekstualno oglašavanje
 • Mobilni marketing

Kontaktirajte nas odmah!

Ime * 
Prezime * 
E-mail * 
Mobitel 
Tvrtka 
Poruka 
    

Seminari

Programi

Prekvalifikacije

X

Program je odobren od:

mzos