Voditelj nabave

Voditelj nabave

Nabava u kratkom vremenu iz pozicije statične službe prerasta u generatora profita u većini poduzeća. Organizacija i vođenje službe nabave postaje složen proces, a voditelj nabave je stručna osoba dorasla zahtjevnom zadatku kreiranja nabavne politike. Nabavni tim stvara nabavne strategije, upravlja kategorijama, dobavljačima i ugovorima prema načelima moderne nabave. Služba nabave u potpunosti je orijentirana na stvaranje glavne vrijednosti svoga rada: uštede.

Ovaj će program polaznicima omogućiti dopunu i proširivanje znanja kako bi primijenili nove metode rada u nabavi s ciljem postizanja značajnih ušteda te povećanja poslovnog rezultata.

 

Općenito

Nakon programa polaznici će naučiti:

 • organizirati sektor, direkciju ili odjel nabave,
 • izraditi plan nabave i odrediti nabavne strategije,
 • provesti plan nabave maksimalnom učinkovitošću,
 • standardizirati procese u službi nabave i natječajima,
 • voditi natječaje,
 • upravljati ugovorima,
 • upravljati nabavnim kategorijama,
 • odrediti i provesti strategije upravljanja odnosa s dobavljačima,
 • organizirati e-aukcije,
 • mjeriti i izračunati uštede,
 • sastaviti periodične i godišnji izvještaj o radu službe nabave.

Program je namijenjen:

 • voditeljima službe nabave,
 • djelatnicima u nabavi i komercijali,
 • svima koji žele usavršiti svoja znanja i vještine u području nabave.

Trajanje programa: 150 šk. sati (2 puta tjedno po 4 šk. sata).

Oblici izvođenja nastave: interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.  

Uvjerenje i diploma: uvjerenje o stručnom usavršavanju.  

Literatura: obvezna literatura uključena je u cijenu programa.  

Ispit: pisanje završnog rada i izrada prezentacije, nakon odslušanog programa pristupa se pismenom ispitu.

Nastavni program

Uvod u menadžment

 • uloge, zadaci i ciljevi menadžera
 • planiranje, vođenje, delegiranje i kontrola
 • upravljanje vremenom, stresom i konfliktima
 • vođenje sastanaka
 • osnove trgovačkog prava

Komunikacijske i prezentacijske vještine

 • usavršavanje vještina učinkovite komunikacije
 • verbalna i neverbalna komunikacija
 • umijeće šarma u prodaji
 • kako učinkovito prezentirati sebe, proizvod i uslugu

Uloga nabave

 • standardizacija roba i usluga
 • planiranje nabave
 • vođenje tendera na bazi skupnih volumena standardnim procesima
 • ugovaranje s dobavljačima (zaštita prava, opći uvjeti nabave)
 • specijaliziranje djelatnosti i razvijanje ciljanih stručnih vještina
 • vođenje baza ugovora, narudžbenica, tendera
 • vođenje strateških dobavljača
 • kontrola troškova u odnosu na ugovorene uvjete
 • izvještavanje

Organizacija službe nabave

 • organizacijska struktura nabave
 • organizacija nabavljača
 • organizacija nabavnih procesa
 • stilovi rukovođenja
 • sukobi i njihovo rješavanje

Procesi u nabavi

 • procedure u nabavi
 • procesi u nabavi - primjer
 • proces strateške i taktičke nabave
 • standardizacija procedura, upita, rada nabavnog tima, internih dok., ugovora

Troškovi u nabavi

 • stvarni troškovi u nabavi
 • kako nas gleda naš dobavljač - plan prodaje
 • kako nas gleda naša prodaja - plan prodaje
 • kalkulacije prodajnih cijena
 • provjera kalkulacija nabavnih cijena
 • izrada plana nabave

Strategije u nabavi

 • primjeri strategija u nabavi
 • kako osmisliti strategiju
 • gost predavač: analiza ponuda i upravljanje odnosima sa strateškim dobavljačima

Nabavne taktike i upravljanje zalihama

 • primjeri nabavnih taktika
 • troškovi upravljanja zalihama
 • analiza zaliha
 • vrste zaliha

Upravljanje dobavljačima

 • proces odabira dobavljača
 • analiza dobavljača
 • ocjenjivanje dobavljača
 • strateški savezi u nabavi
 • pregovaranje s dobavljačima
 • primjeri alata za upravljanje ugovorima
 • upravljanje nabavnim kategorijama

Upravljanje nabavnim timom i suradnja s drugim odjelima

 • plan rada nabavljača
 • ocjenjivanje nabavljača
 • usklađivanje s procesima drugih odjela

Stvaranje ušteda

 • modeli praćenja ušteda u nabavi
 • primjeri i vježbe
 • izvještavanje o uštedama

E-nabava

 • primjena i korištenje prednosti e-nabave
 • organiziranje i vođenje e-aukcija

 

Kontaktirajte nas odmah!

Ime * 
Prezime * 
E-mail * 
Mobitel 
Tvrtka 
Poruka 
    

Seminari

Programi

Prekvalifikacije

X

Program je odobren od:

mzos