Voditelj ureda

Voditelj ureda

Suvremeni poslovni trendovi od voditelja ureda zahtijevaju brzinu i efikasnost kod obavljanja poslova. Voditelji ureda su ogledalo kompanije i zato njihova komunikacija od telefonskog razgovora do slanja poslovnog dopisa mora biti  besprijekorna, ta osoba mora imati uredsko poslovanje u „malom prstu“. Voditelj ureda danas priprema poslovne sastanake, uspješno vlada pravnim propisima vezanih uz poslovanje tvrtke, poznaje osnove odnosa s javnošću i ima odlične prezentacijske vještine. Program je koncipiran tako da polaznik prođe kroz sve segmente uredskog poslovanja kako bi bio što produktivniji u obavljanju posla.

Općenito

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:

 • kako uspješno upravljati uredom,
 • učinkovito upravljanje dokumentacijom,
 • komunicirati s klijentima i medijima,
 • kako napraviti maksimum posla za minimum vremena.

Program je namijenjen:

 • tajnicama i asistentima,
 • voditeljima ureda,
 • svima koji žele usavršiti svoja znanja i vještine u vođenju uredom.

Trajanje programa: 150 šk.sati (2 puta tjedno po 4 šk.sata).

Oblici izvođenja nastave: interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje i diploma: uvjerenje o stručnom usavršavanju.

Literatura: obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit: sastoji se od pisanja završnog rada i izrade prezentacije nakon odslušanog programa.

Nastavni program

Uvod u menadžment

 • uloge, zadaci i ciljevi menadžera
 • planiranje, vođenje, delegiranje i kontrola
 • upravljanje vremenom, stresom i konfliktima
 • vođenje sastanaka
 • osnove trgovačkog prava

Komunikacijske vještine u organizaciji

 • važnost komunikacije u modernoj organizaciji
 • ključni elementi uspješne komunikacije
 • verbalna i neverbalna komunikacija
 • uspješna verbalna komunikacija
 • uspješna neverbalna komunikacija
 • perceptivni stilovi: načini razmišljanja, primanja i davanja informacije
 • tehnike aktivnog slušanja
 • važnost davanja i primanja povratne informacije
 • asertivnost i rješavanje konfliktnih situacija
 • postavljanje pitanja da dobijemo odgovor koji tražimo

Prezentacijske vještine

 • ciljevi prezentacije
 • koraci u planiranju prezentacije
 • definiranje strukture učinkovite prezentacije
 • 5 faza prezentacije (priprema,otvaranje, izvedba, završavanje, distribucija)
 • odlike uvjerljivog prezentera
 • različiti pristupi za siguran nastup
 • govor tijela pri prezentiranju
 • kako brzo i spremno odgovarati u svakoj situaciji
 • najčešći problemi u komuniciranju s auditorijem
 • jezična, prezentacijska i komunikacijska kompetencija tj. sposobnost adekvatnog reagiranja u različitim situacijama

Definiranje organizacijske strukture i poslovnih procesa

 • definiranje pojma organizacijske strukture
 • formalna i neformalna organizacija
 • organizacijska kultura
 • metode i modeli u istraživanju organizacijske kulture
 • sustav za upravljanje poslovnim procesima

Trgovačko pravo

 • dioničko društvo
 • društvo s ograničenom odgovornošću
 • obrt
 • razlike obrt - d.o.o.
 • koraci osnivanja trgovačkog društva
 • trgovački ugovori
 • pravo društava

Osnove računovodstva

 • pojmovno određenje knjigovodstva i računovodstva
 • osnovne materijalnog knjigovodstva
 • računovodstveni izvještaji
 • prihodi i rashodi
 • poslovne isprave i knjige

Radno pravo i etika poslovanja

 • načela radnog prava
 • ugovori o radu
 • prekršajne odredbe
 • etika

Upravljanje uredom i uredsko poslovanje

 • različite tehnike poslovne komunikacije
 • komunikacija telefonom
 • pisana poslovna komunikacija uz specifične
 • primjere (dopis, fakture, narudžbe i sl.)
 • opći izgled radnog mjesta
 • vođenje uredskih registara

 

Kontaktirajte nas odmah!

Ime * 
Prezime * 
E-mail * 
Mobitel 
Tvrtka 
Poruka 
    

Seminari

Programi

Prekvalifikacije

X

Program je odobren od:

mzos