Razrada projekta u natječajnoj dokumentaciji za EU projekte

Seminar je namijenjen organizacijama koje imaju razrađenu projektnu ideju i planiraju prijaviti projekt na natječaj Europskog socijalnog fonda, a nisu sigurne na koji način ispuniti natječajnu dokumentaciju.

Namijenjen je predstavnicima:

 • neprofitnih organizacija i organizacija civilnog društva,
 • lokalne i regionalne vlasti,
 • vrtića, osnovno školskih, srednjoškolskih i visokoškolskih ustanova,
 • svima koji žele razvijati projekte u sektoru odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zapošljavanja i skrbi za marginalizirane skupine te razvoju socijalnog poduzetništva.

Ciljevi seminara

 • Naučiti vrste i razumjeti logiku natječajne dokumentacije EU fondova
 • Kvalitetno opisati projekt u skladu s pravilima EU fondova i metodologije Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)
 • Izbjeći tipične pogreške i povećati šanse za prolazak projekta uz savjete iskusnog evaluatora

Termin: 05.02.2016. u vremenu od 09.00 do 17.00 h.

Lokacija: Branimirova 25, II. kat, Zagreb.

Rad se odvija u malim grupama koje rade na konkretnim projektnim prijedlozima polaznika.

U cijenu je uključeno:

 • radni materijali i prezentacije,
 • primjeri opisanih ključnih dijelova natječajne dokumentacije,
 • detaljne upute za ispunjavanje natječajne dokumentacije.

Polaznici seminara imaju pravo na individualno savjetovanje od strane iskusnog ocjenjivača projektnih prijedloga za područje Europskog socijalnog fonda u trajanju od 60 minuta.

Program seminara

 • Upoznavanje s projektnim idejama polaznika
 • Upoznavanje s Uputama za prijavitelje
 • Ispunjavanje opisnog obrasca projekta (B obrazac) – Opis problema i ciljne skupine
 • Ispunjavanje Opisnog obrasca projekta (B obrazac) – Opis relevantnosti projekta
 • Razrada i opis aktivnosti projekta
 • Ispunjavanje A obrasca i proračuna projekta
 • Pojašnjavanje evaluacijskog postupka i kriterija kvalitete iz perspektive evaluatora

Kotizacija za seminar:

 • 900,00 kn po osobi.
 • Za dvije ili više osoba iz iste organizacije odobravamo popust od 20%.
 • Za polaznike i klijente Instituta za menadžment ili GANTT-a koji su već pohađali neki od programa i seminara odobravamo popust od 30%.
 • Za osobe koje pohađaju ovaj i jednodnevni seminar „RAZVOJ KVALITETNIH PROJEKATA ZA EUROPSKI SOCIJALNI FOND“ odobravamo popust od 40%.

Predavač: Dario Karačić.

 

Kontaktirajte nas odmah!

Ime * 
Prezime * 
E-mail * 
Mobitel 
Tvrtka 
Poruka 
    

Seminari

Programi

Prekvalifikacije