Studija izvodljivosti

Cilj seminara je upoznavanje polaznika s metodologijom izrade studije, te stjecanje znanja i vještina potrebnih za samostalnu izradu analize troškova i koristi i donošenje ocjene projekta temeljeno na relevantnim metodama. Kako bi izrada studije što više oslikavala praksu, mentor s polaznicima uvježbava izradu studije s konkretnim podatcima, od ulaznih parametara do konačne ocjene izvodljivosti s obzirom na dobivene rezultate. Studija se izvodi u MS Excelu. Budući da financijski dio studije sadržava i određene računovodstvene koncepte koji su polaznicima iz nefinancijskih područja teže razumljiva, naročita pažnja se posvećuje njihovom razjašnjavanju na intuitivni, jednostavni i razumljivi rječnik uz jednostavne primjere.

Opširnije: Studija izvodljivosti

Porez na dobit

Seminar je namijenjen:

 • vlasnicima i menadžmentu poduzeća,
 • voditeljima računovodstva i financija,
 • kontrolerima i financijskim analitičarima,
 • revizorima,
 • svim djelatnicima u financijama, računovodstvu i kontrolingu,
 • svima koji se pripremaju za ispit ovlaštenog poreznog savjetnika.

Opširnije: Porez na dobit

Pravilna provedba zakonskih odredbi - tajne inspekcijskog nadzora

CERTIFICIRANI TEČAJ na temu Pravilne provedbe zakonskih odredbi zamišljen je u više modula s više predavača, a obuhvaća područja radnog prava, zaštite potrošača, sprječavanja pranja novca, oporezivanje i porezno-računovodstvene postupke te sanitarne propise. Zbog okolnosti da sve inspekcije postupaju temeljem Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09), primjenjujući pritom i posebne zakone kojima je regulirana djelatnost koju su ovlašteni nadzirati cilj tečaja je da se na jasan način prenese poruka (osnovne činjenice) u vezi inspekcijskog nadzora određenih upravnih područja.

Opširnije: Pravilna provedba zakonskih odredbi - tajne inspekcijskog nadzora

Financijsko računovodstvo

Ciljevi:

 • naučiti jezik financija i računovodstva,
 • uočiti važnost računovodstvenih politika te njihovog utjecaja,
 • naučiti izračunati financijske pokazatelje,
 • naučiti analizirati financijske izvještaje.

Opširnije: Financijsko računovodstvo

Izrada završnog računa

Termin: 02.05./04.05./06.05./09.05. od 09.30 h do 14.00 h.

Mjesto održavanja: Institut za menadžment, Branimirova 25, II kat, dvorana 1.

Tečaj je namijenjen:

 • djelatnicima u računovodstvu,kontrolingu, reviziji i financijama,
 • administrativnim djelatnicima,
 • poduzetnicima, menadžerima, voditeljima odjela.

Opširnije: Izrada završnog računa

Menadžersko računovodstvo

Ciljevi:

 • vladati praktičnom stranom teorije troškova, znati upravljati njime,
 • razumjeti jezik upravljačkog računovodstva i koristiti ga,
 • znati prepoznavati rentabilne proizvode i profitabilne odjele.

Opširnije: Menadžersko računovodstvo

Jednostavno knjigovodstvo za udruge

Za vođenje jednostavnog računovodstva nije Vam potreban računovođa, ali je potrebno imati osobu koja se razumije u jednostavno knjigovodstvo. Udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo su od 1.1.2015. dužne sastavljati godišnji financijski izvještaj. 

Opširnije: Jednostavno knjigovodstvo za udruge

Specijalizirani modul: Kontroling

Želite razumjeti vezu između računovodstva i kontrolinga te vladati praktičnom stranom teorije troškova.

Opširnije: Specijalizirani modul: Kontroling

Porez na dodanu vrijednost

Učinkovito upravljanje poduzećem i rješavanje raznih dvojbi u situacijama oporezivanja PDV-om podrazumijeva opsežno znanje iz područja poreza i računovodstva iz područja poreznog sustava RH i oporezivanja kao i poreznog planiranja.

Opširnije: Porez na dodanu vrijednost

Analiza financijskih izvještaja

Analiza financijskih izvještaja vrlo je bitna za uspješno upravljanje tvrtkom. Rezultati financijske analize pomažu menadžmentu i vlasnicima u utvrđivanju segmenata poslovanja koje je potrebno popraviti, kao i prednosti koje mogu iskoristiti te omogućuju usporedbu ostvarenih rezultata u odnosu na plan, konkurenciju i tržište.

Opširnije: Analiza financijskih izvještaja

Tips & tricks za poduzetnike

Svaki poduzetnik koji ima poduzeće, bez obzira što knjigovodstvo rješava knjigovođa mora znati osnovne stvari o funkcioniranju poduzeća, znati za što je odgovoran, što potpisuje, na koje propise mora paziti. Zaposliti osobu na ugovor o djelu ili autorski ugovor? Koji su to porezno priznati troškovi? Kad dođe do poreznog nadzora odgovornost je na direktoru kao odgovornoj osobi, a neznanje nije isprika!

Opširnije: Tips & tricks za poduzetnike

Financije za nefinancijaše

Nepoznavanje osnova financija i računovodstva može imati negativne posljedice za tvrtku ili pojedinca. Upravo zbog toga svatko bi trebao raspolagati određenim ekonomskim znanjima bez obzira da li nam je to u opisu posla, u svakoj djelatnosti dolazi do stvaranja i razmjene, a uspjeha nema ukoliko ne postoji ekonomska i financijska računica.

Opširnije: Financije za nefinancijaše

Nova zakonska regulativa!

Nova zakonska regulativa! Godišnji odmori, radno vrijeme i evidencije u području rada

Novi Zakon o radu, koji je u primjeni nepunu godinu dana u domaće je radno zakonodavstvo unio značajne izmjene te brojne nove institute koji se zasigurno odražavaju na sve poslodavce i radnike u RH. Ovim promjenama se je poduzetnicima nastojalo olakšati poslovanje.

Opširnije: Nova zakonska regulativa!

Izrada poslovnog plana

Trajanje: 8 sati.

Seminar je namijenjen:

 • poduzetnicma i menadžerima,
 • djelatnicima u financijama, računovodstvu, reviziji i kontrolingu, financijskim analitičarima,
 • konzultantima,
 • svima koji žele realizirati poslovnu ideju.

Opširnije: Izrada poslovnog plana

Porez na dohodak

Seminar je namijenjen:

 • vlasnicima i menadžmentu poduzeća,
 • voditeljima timova,
 • djelatnicima u službi ljudskih resursa,
 • odgovornima za motiviranje djelatnika u timu,
 • voditeljima ureda,
 • svima koji se pripremaju za ispit ovlaštenog poreznog savjetnika.

Opširnije: Porez na dohodak

Godišnji financijski izvještaj i rezultat

Seminar je namijenjen:

 • svim poduzetnicima,
 • svim razinama menadžmenta koji nisu financijaši ili računovođe, a žele razumjeti financijske izvještaje,
 • svima koji rade na završnim računima s naglaskom na razumijevanje toga što rade,
 • svima koji rade na poslovima interne kontrole i kontrolinga,
 • svima koji bi željeli znati više.

Opširnije: Godišnji financijski izvještaj i rezultat

Transferne cijene

Seminar je namijenjen:

 • vlasnicima i menadžmentu poduzeća,
 • voditeljima računovodstva i financija,
 • voditeljima odjela,
 • kontrolerima i financijskim analitičarima,
 • revizorima,
 • svim djelatnicima u financijama, računovodstvu i kontrolingu,
 • svima koji se pripremaju za ispit ovlaštenog poreznog savjetnika.

Opširnije: Transferne cijene

Seminari

Programi

Prekvalifikacije