Izrada poslovnog plana

Trajanje: 8 sati.

Seminar je namijenjen:

 • poduzetnicma i menadžerima,
 • djelatnicima u financijama, računovodstvu, reviziji i kontrolingu, financijskim analitičarima,
 • konzultantima,
 • svima koji žele realizirati poslovnu ideju.

Polaznici će naučiti:

 • metodologiju izrade i sadržaj poslovnog plana,
 • osnove poslovnog planiranja,
 • analizu poslovnog okruženja i definiranje strateških ciljeva,
 • izradu osnovnih financijskih izvješća,
 • statičke i dinamičke pokazatelje,
 • zaključnu ocjenu projekta.


Kratki sadržaj seminara:

 • načela poslovnog plana,
 • elementi poslovnog plana,
 • temeljni koncepti poslovnog plana,
 • tržište,
 • tehnološke mogućnosti,
 • ljudski potencijali,
 • financiranje poslovnog plana,
 • organizacija poslovanja,
 • sadržaj poslovnog plana,
 • polazište za stvaranje poslovnog plana,
 • nastanak poslovne ideje,
 • analiza poslovnog okruženja i definiranje strateških ciljeva,
 • imovina i učinkovitost poslovanja,
 • lokacija,
 • tehnološko-tehnički elementi poslovnog plana,
 • ppis strukture ulaganja,
 • tržište nabave i prodaje,
 • financijski elementi,
 • investicije u dugotrajnu imovinu, obrtna sredstva,
 • materijalni troškovi,
 • troškovi osoblja,
 • ostali troškovi poslovanja,
 • financijska konstrukcija,
 • bilanca,
 • račun dobiti i gubitka,
 • pokazatelji učinkovitosti izrade poslovnog plana,
 • prag rentabilnosti (točka pokrića),
 • financijski tok,
 • zaključna ocjena projekta.


Metode rada

 • prezentacija,
 • praktične vježbe.


Kotizacija: 1.300,00 kn + pdv.

Seminari

Programi

Prekvalifikacije