Telefoniranje na engleskom jeziku

Usvojite korisne telefonske izraze i uvježbajte razgovore za različite poslovne situacije.

Opširnije: Telefoniranje na engleskom jeziku

Poslovna komunikacija u bankarstvu na engleskom jeziku

Unaprijedite vještinu predstavljanja kretanja na tržištu i direktnu komunikaciju s krajnjim klijentom.

Opširnije: Poslovna komunikacija u bankarstvu na engleskom jeziku

Prezentacijske vještine na engleskom jeziku

Proširite raspon korisnih izraza i samouvjereno upravljajte tijekom izvođenja prezentacije.

Opširnije: Prezentacijske vještine na engleskom jeziku

Poslovna komunikacija u turizmu na engleskom jeziku

Komunicirajte s klijentima samouvjereno i tečno, predstavite najnoviju ponudu ili usvojite osnove jezika.

Opširnije: Poslovna komunikacija u turizmu na engleskom jeziku

Pregovaranje na engleskom jeziku

Proširite raspon korisnih diplomatskih izraza i usavršite vještine cjenkanja i pregovaranja.

Opširnije: Pregovaranje na engleskom jeziku

Poslovno dopisivanje na engleskom jeziku

Usvojite nove korisne izraze i usavršite pisanje poslovnih mailova, internih dopisa i ponuda.

Opširnije: Poslovno dopisivanje na engleskom jeziku

Seminari

Programi

Prekvalifikacije