Poslovna komunikacija u bankarstvu na engleskom jeziku

Unaprijedite vještinu predstavljanja kretanja na tržištu i direktnu komunikaciju s krajnjim klijentom.

PREDSTAVLJANJE TRENDOVA I KRETANJA NA TRŽIŠTU NA ENGLESKOM JEZIKU

Opis programa

Cilj:

 • osvježiti i usavršiti već postojeće znanje iz područja prezentacijskih vještina na engleskom jeziku,
 • usvojiti nove strukture i izraze korištene u predstavljanju podataka i informacija koristeći vizualna pomagala,
 • unaprijediti raspon vokabulara i korisnih izraza za opis trendova, promjena i kretanja na tržištu,
 • kroz samostalnu produkciju ispraviti učestale 'fosilizirane' pogreške u usmenom izričaju.

Sadržaj:

 • terminologija i učestali izrazi korišteni za uspostavljanje strukture prezentacije,
 • korisni izrazi i strukture za unapređenje interaktivne prirode prezentacije,
 • verbalni i nominalni sinonimi učestalo korišteni u burzovnim i financijskim izvještajima,
 • ispravak učestalih pogrešaka u usmenom izričaju u pogledu prikladnosti vokabulara i točnosti jezičnih struktura,
 • priprema i samostalna prezentacija statističkih podataka uz korištenje vizualnih pomagala s analizom jezičnih poteškoća.

Detalji

Trajanje: 10 nastavnih sati.

Dinamika: 2x5.

Materijali: materijali Instituta za menadžment.

Cijena: na upit

Preduvjet: minimalno B1.3 razina predznanja jezika. Testiranje poznavanja jezika provodi se besplatno u Institutu za menadžment

POSLOVNA KOMUNIKACIJA NA ENGLESKOM JEZIKU ZA ŠALTERSKE SLUŽBENIKE

Opis programa

Cilj:

 • usvojiti korisne učestalo korištene strukture i izraze za prikladno predstavljanje proizvoda i usluga,
 • proširiti opseg vokabulara i unaprijediti znanje jezičnih struktura korištenih u razgovoru s klijentom, prodaji proizvoda i usluga te upravljanja prigovorima,
 • osvijestiti značaj te unaprijediti stilski aspekt jezika korištenog u konfliktnim ili delikatnim situacijama.

Sadržaj:

 • terminologija i korisni izrazi i strukture vezani uz svakodnevne bankarske transakcije,
 • predstavljanje i opisivanje proizvoda i usluga na engleskom jeziku,
 • korisni izrazi i jezične strukture za prikupljanje informacija i prodaju proizvoda i usluga,
 • strukture i korisni izrazi za uspješno upravljanje prigovorima klijenata,
 • samostalna primjena novousvojenih struktura i izraza u simuliranim situacijama razgovora s klijentom i prodaje usluga s analizom jezičnih poteškoća.

Detalji

Trajanje: 10 nastavnih sati.

Dinamika: 2x5.

Materijali: materijali Instituta za menadžment.

Cijena: na upit.

Preduvjet: minimalno B1.1 razina predznanja jezika. Testiranje poznavanja jezika provodi se besplatno u Institutu za menadžment.

 

 

Kontaktirajte nas odmah!

Ime * 
Prezime * 
E-mail * 
Mobitel 
Tvrtka 
Poruka 
    

Seminari

Programi

Prekvalifikacije