Poslovno dopisivanje na engleskom jeziku

Usvojite nove korisne izraze i usavršite pisanje poslovnih mailova, internih dopisa i ponuda.

Cilj:

  • osvježiti i usavršiti već postojeće znanje poslovne korespondencije na engleskom jeziku,
  • usvojiti nove strukture i izraze sa svrhom unapređenja točnosti pismene produkcije,
  • osvijestiti značaj stilskih razlika u formalnom i neformalnom pismenom izričaju.

Sadržaj:

  • struktura i glavni izrazi formalnog i neformalnog e-maila i poslovnog pisma,
  • struktura i glavni izrazi internog i eksternog dopisa,
  • ispravak učestalih jezičnih pogrešaka u pogledu točnosti i stila pismene produkcije,
  • samostalna pismena produkcija s analizom jezičnih poteškoća.

Trajanje seminara: 10 nastavnih sati.

Dinamika: 2x5.

Materijali: materijali Instituta za menadžment.

Preduvjet: minimalno B1 razina predznanja jezika testiranje poznavanja jezika provodi se besplatno u Institutu za menadžment.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas odmah!

Ime * 
Prezime * 
E-mail * 
Mobitel 
Tvrtka 
Poruka 
    

Seminari

Programi

Prekvalifikacije