Pregovaranje na engleskom jeziku

Proširite raspon korisnih diplomatskih izraza i usavršite vještine cjenkanja i pregovaranja.

PREGOVARANJE NA ENGLESKOM JEZIKU

Cilj:

  • proširiti raspon vokabulara iz područja pregovaranja i dogovaranja poslova kroz usvajanje korisne terminologije pregovaračkog procesa,
  • usvojiti korisne izraze za upravljanje razgovorom i sudjelovanje u pregovaračkom procesu,
  • usavršiti znanje korisnih jezičnih struktura učestalo korištenih u sklopu pregovaranja,
  • kroz samostalnu produkciju ispraviti učestale 'fosilizirane' pogreške u usmenom izričaju.

Sadržaj:

  • terminologija i učestali izrazi korišteni u sklopu pregovaračkog procesa,
  • korisni izrazi za izražavanje mišljenja, predlaganje ponuda, izražavanje uvjeta, prihvaćanje ili odbijanje ponude i sl.,
  • jezične strukture pitanja i kondicionalnih rečenica,
  • samostalno korištenje novousvojenih izraza i struktura kroz simulirani pregovarački proces s analizom jezičnih poteškoća.

Trajanje: 10 nastavnih sati.

Dinamika: 2x5.

Materijali: materijali Instituta za menadžment.

Preduvjet: minimalno B1.3 razina predznanja jezika. Testiranje poznavanja jezika provodi se besplatno u Institutu za menadžment.

 

 

 

Kontaktirajte nas odmah!

Ime * 
Prezime * 
E-mail * 
Mobitel 
Tvrtka 
Poruka 
    

Seminari

Programi

Prekvalifikacije