Integrirana marketinška komunikacija

Termin 1: 14.01.2016 i 21.01.2016.

Termin 2: 01.06.2016 i ,06.06.2016.

Seminar je namijenjen:

 • vlasnicima i menadžmentu poduzeća,
 • voditeljima marketinga, key account menadžerima, brand managerima,
 • svim djelatnicima koji se bave marketingom i prodajom.

2. Integrirano marketinško komuniciranje:

 • što je komunikacija, oblici, učinci komunikacije,
 • što je integrirana marketinška komunikacija,
 • temeljna obilježja i oblici integrirane marketinške komunikacije.

Faze izrade plana IMK:

 • pregled industrije/organizacije i proizvoda i analiza kupca,
 • analiza konkurencije, segmentacija, ciljno tržište i pozicioniranje,
 • komunikacijski ciljevi i definiranje budžeta,
 • integrirani marketinški komunikacijski program,
 • ciljevi pojedinačnih medija,
 • mjerenje efikasnosti programa IMK.

Metode rada:

 • prezentacija,
 • interaktivne vježbe.

Kotizacija: 990,00 kn.

Kontaktirajte nas odmah!

Ime * 
Prezime * 
E-mail * 
Mobitel 
Tvrtka 
Poruka 
    

Seminari

Programi

Prekvalifikacije