Prodajne vještine i pregovaranje

Seminar je namijenjen:

 • vlasnicima i menadžmentu poduzeća,
 • direktorima prodaje, prodajnim menadžerima,
 • voditeljima marketinga, prodaje, nabave,
 • prodajnim predstavnicima,
 • svim djelatnicima koji sudjeluju u bilo kojoj fazi prodajnog procesa.

Polaznici će naučiti:

 • upoznati će sve segmente i faze prodajnog procesa,
 • prepoznati karakteristike svakog pojedinog segmenta prodajnog procesa,
 • definirati aktivnosti poboljšanja pregovaračkog pristupa i komunikacije u procesu prodajnog pregovaranja,
 • upoznati prigovor kao sastavni dio prodajnog komuniciranja,
 • prepoznati i koristiti postupke učinkovitog rješavanja prigovora,
 • kako prigovor prepoznati i pretvoriti u priliku za korak bliže ostvarenju prodaje,
 • definirati potrebne aktivnosti nakon kupnje.

Kratki sadržaj seminara:

 • sadržaj i elementi prodajnog procesa,
 • faze prodajnog procesa,
 • strategije i taktike u definiranju i vođenju prodajnog procesa kroz 7 koraka,
 • AIDA pristup u prodaji,
 • nekoliko taktika pregovaranja,
 • predviđanje mogućih prigovora kupaca,
 • kako reagirati na pitanja i prigovore kupaca,
 • tehnike za učinkovito rješavanje prigovora i otpora,
 • zaključenje prodajnog razgovora,
 • postprodajne aktivnosti.

Metode rada:

 • prezentacija,
 • interaktivne vježbe.

Kotizacija: 1.490,00 kn (uključen PDV).

Termin: 13.05.2016. od 09:00 - 16:00h.

Kontaktirajte nas odmah!

Ime * 
Prezime * 
E-mail * 
Mobitel 
Tvrtka 
Poruka 
    

Seminari

Programi

Prekvalifikacije