Voditelj projekata za EU fondove

Voditelj projekata za EU fondove

Mnogi ne znaju kako osmisliti i opisati projekt prihvatljiv ugovornim tijelima, kako financijski i administrativno upravljati projektima te kako se pripremiti za natječaje. Polaznici će naučiti koji projekti se mogu financirati, kako izraditi koncept projekta, kako popuniti obrazce prijave, razraditi proračun, provesti projekt te raditi na vidljivosti istog, a isto tako upoznat će se i s mogućnostima zapošljavanja u institucijama EU.

Općenito

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:

 • način funkcioniranja fondova Europske unije,
 • razumjeti i analizirati natječajnu dokumentaciju i provjeriti prihvatljivost prijavitelja, aktivnosti i troškova te način vrednovanja i ocjene projekta,
 • definirati projektne ciljeve, rezultate i identificirati aktivnosti te izraditi Gantogram aktivnosti,
 • odrediti ključne aspekte održivosti projekta,
 • pripremiti natječajnu dokumentaciju,
 • provesti projekt u skladu s pravilima ugovora, izraditi interne izvještaje i završni izvještaj,
 • pripremiti i pravilno provesti postupke javne nabave,
 • osmisliti i napisati vlastiti projekt u timu uz stručno mentorstvo konzultanta,
 • provesti postupak evaluacije projekta.

Program je namijenjen:

 • vlasnicima i menadžerima,
 • obrtnicima,
 • voditeljima projekata,
 • ustanovama i udrugama,
 • tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave,
 • poslovnom sektoru, poduzetničkim potpornim institucijama,
 • konzultantima,
 • drugim zainteresiranim polaznicima koji se žele baviti pisanjem i vođenjem EU projekata.

Trajanje programa: 150 šk.sati.

Oblici izvođenja nastave: interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje i diploma: uvjerenje o stručnom usavršavanju.

Literatura: obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit: Samostalna praktična izrada projekta i prezentacija projektnog prijedloga (završnog rada). Polaznik će u dogovoru s mentorom odabrati temu i natječaj na koji će prijaviti projekt.

DODATNO: upisom u program svaki polaznik dobije mogućnost odlušati seminar Studija izvodljivosti

Pismeni ispit: nastavni sadržaji iz modula.


Nastavni program

 • Uvod u EU fondove
 • Pregled ključnih politika EU
 • Europski fondovi dostupni Hrvatskoj
 • Proračun i sustav upravljanja sredstvima Europske unije
 • Princip dodjele sredstava

Dizajn EU projekta

 • Osnove značajke projekta
 • Cilj i definicija projektnog ciklusa
 • Razvoj koncepta projekta
 • Identifikacija i analiza problema
 • Definiranje problemskog stabla
 • Analiza i identifikacija dionika
 • Analiza i identifikacija relevantne strategije
 • Razvoj iz problemskog u stablo ciljeva
 • Razvoj i definiranje standardne logičke matrice

Aplikacija za EU projekt

 • Prijava projekta
 • Logička matrica
 • Aplikacijski obrazac

Upravljanje EU projektom

 • Elementi grant ugovora
 • Pokretanje projekta
 • Komunikacija između partnera
 • Komunikacija i diseminacija projekta prema van
 • Financijsko upravljanje
 • Završetak projekta
 • PRAG

Karijera i posao u institucijama EU – EPSO

 • EPSO sistem zapošljavanja
 • Vrste traženih radnih mjesta
 • Postupak i kriteriji odabira kandidata
 • Natječajna procedura
 • Tehnike i alati za učinkovito lobiranje

Kontaktirajte nas odmah!

Ime * 
Prezime * 
E-mail * 
Mobitel 
Tvrtka 
Poruka 
    

Seminari

Programi

Prekvalifikacije

X

Program je odobren od:

mzos